شیلات ایران
شيلات ایران 
قالب وبلاگ
لینک های مفید
گالری
پرورش سوکلا در قفس . برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر به قسمت دانلود مطلب مراجعه کنید:

دانلود مطلب :      


برچسب‌ها: پرورش سوکلا در قفس, پرورش ماهی در قفس, دانلود مطلب
[ دوشنبه ۱۹ دی۱۳۹۰ ] [ 10:57 AM ] [ سید مانی سیرنگ ]
پرورش تیلاپیا در قفس . برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر به قسمت دانلود مطلب مراجعه کنید:

دانلود مطلب :      

[ دوشنبه ۱۹ دی۱۳۹۰ ] [ 10:48 AM ] [ سید مانی سیرنگ ]
مقدمه ای بر پرورش ماهی در قفس . برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر به قسمت دانلود مطلب مراجعه کنید:

دانلود مطلب :      

[ دوشنبه ۱۹ دی۱۳۹۰ ] [ 10:47 AM ] [ سید مانی سیرنگ ]
پرورش ماهی صبیتی در قفس . برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر به قسمت دانلود مطلب مراجعه کنید:

دانلود مطلب :      

[ دوشنبه ۱۹ دی۱۳۹۰ ] [ 10:43 AM ] [ سید مانی سیرنگ ]
پرورش ماهی قزل الای رنگین کمان در قفس . برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر به قسمت دانلود مطلب مراجعه کنید:

دانلود مطلب :      

[ دوشنبه ۱۹ دی۱۳۹۰ ] [ 10:41 AM ] [ سید مانی سیرنگ ]
پرورش صبیتی در قفس . برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر به قسمت دانلود مطلب مراجعه کنید:

دانلود مطلب :      

[ دوشنبه ۱۹ دی۱۳۹۰ ] [ 10:40 AM ] [ سید مانی سیرنگ ]
پرورش حلوا سفید در قفس .برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر به قسمت دانلود مطلب مراجعه کنید:

دانلود مطلب : 

[ دوشنبه ۱۹ دی۱۳۹۰ ] [ 10:38 AM ] [ سید مانی سیرنگ ]
پرورش کپور ماهیان چینی در قفس .برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر به قسمت ادامه مطلب مراجعه کنید:

دانلود مطلب :   

[ دوشنبه ۱۹ دی۱۳۹۰ ] [ 10:34 AM ] [ سید مانی سیرنگ ]

نمونه هاي معرفي شده جهت پرورش در قفس 

حلوا سفيد (Pampus argenteus) خامه ماهي (Chanos chanos) ، سوكلا

 (Rachycentron canadum) باس دريايي آسيايي (Latea calcarifer) صافي ماهي

 (Siganus canalicalatus) و شانك ماهيان (Sparidenten hasta) صبيتي

(Pcanthopayrus latus) مي باشد.

جدول يك، با مقايسه ميزان رشد گونه هاي مورد نظر براي پرورش در ايران پتانسيلهاي اين گونه ها را جهت پرورش مشخص مي سازد.

گونه هاي انتخاب شده :

نظر به گسترش جهاني آبزي پروري و روند رو به رشد تقاضا براي محصولات دريايي مسلماً در ايران جهت توليد اقتصادي اين محصولات در ابتداي امر از گونه هايي نظير شانك و سوكلا ماهيان كه داراي ويژگيهاي مناسب پرورش هستند، استفاه خواهد شد.

هامور ، سوكلا ، سرخو و صافي ماهيان داراي اختصاصات خوب جهت پرورش نظير حركت دسته اي (Schooling) و قدرت تطبيق در شرايط قفس را مي باشند.

سوكلا ماهيان در طبيعت از بنتوزها تغذيه مي كنند ولي در شرايط پرورشي به راحتي به غذاي دستي و پلت عادت پيدا مي كنند. بر خلاف صبيتي ، هامور و شانك ماهيان به خوبي شرايط حمل و نقل و تراكم را تحمل مي كنند.

صبيتي و شانك ماهيان مولدي كه از وزن يك گرم تا بلوغ را در قفس پرورش پيدا مي كنند، داراي استرس كمتر، تخمهايي با كيفيت بالاتر و تعداد لارو بيشتري نسبت به مولدين دريايي ( غير پرورشي) مي باشند پرورش سوكلا ماهيان با توجه به رشد زياد آن داراي ارزش اقتصادي بالايي است ( درشرايط مناسب از نظر دما و غذا دهي از 32 گرم طي 4/11 ماه به 8 كيلوگرم رسيده است).

پرورش توام ميگو و خامه ماهي با توجه به ضريب تبديل غذايي (FCR) پايين نتايج خوبي را نشان داده است.

شانك ماهي اروپايي نيز داراي پتانسيل بالايي جهت پرورش در ماههاي سرد سال مي باشد. به عنوان مثال در امارات و عمان وزن اين ماهي در قفسهاي پرورشي دور ازساحل به 550-450 گرم مي رسد.

در ميان كشورهاي مجاور ، كويت داراي سابقه تحقيقاتي و عملي در زمينه پرورش هامور ماهيان ، صافي ، شانك ماهيان باله زرد و آبي و نيز آداپته كردن گونه هايي نظير باس دريايي اروپا جهت تكثير و پرورش مي باشد.

 حلوا سفيد (Pampus argenteus) 

 خامه ماهي (Chanos chanos)

  سوكلا(Rachycentron canadum)

 باس دريايي آسيايي (Latea calcarifer)

 

 

[ جمعه ۲۶ آذر۱۳۸۹ ] [ 23:8 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]
غذادهی ماهیان در قفس.برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر به قسمت ادامه مطلب مراجعه کنید :


دانلود مطلب :     

[ شنبه ۲۶ اردیبهشت۱۳۸۸ ] [ 10:36 AM ] [ سید مانی سیرنگ ]
پرورش سی باس آسیایی در قفس. برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر به قسمت دانلود مطلب مراجعه کنید:

دانلود مطلب : 

[ شنبه ۲۶ اردیبهشت۱۳۸۸ ] [ 0:2 AM ] [ سید مانی سیرنگ ]
اجزای ساختاری قفس در پرورش ماهی . برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر به قسمت دانلود مطلب مراجعه کنید:

دانلود مطلب :      [ جمعه ۲۵ اردیبهشت۱۳۸۸ ] [ 23:26 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]
اجزای ساختاری قفس .  برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر به قسمت دانلود مطلب مراجعه کنید:

دانلود مطلب :      

[ پنجشنبه ۱۹ دی۱۳۸۷ ] [ 11:2 AM ] [ سید مانی سیرنگ ]
آشنایی با پرورش ماهی در قفس . برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر به قسمت دانلود مطلب مراجعه کنید:

دانلود مطلب :      

[ پنجشنبه ۱۹ دی۱۳۸۷ ] [ 10:57 AM ] [ سید مانی سیرنگ ]
پرورش هامور ماهیان در قفس . برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر به قسمت دانلود مطلب مراجعه کنید:

دانلود مطلب :      

[ پنجشنبه ۱۹ دی۱۳۸۷ ] [ 10:50 AM ] [ سید مانی سیرنگ ]

تحقيقات و اطلاعات مورد نياز در روش پرورش در قفس :

شناسايي بهتر نواحي پراكنش لارو ماهياني نظير سوكلا و حلوا سفيد و نيز عوامل تاثير گذار در انتخاب مكان زندگي ،تخم ريزي و رشد آنها در طبيعت و از طرفي اقتصادي  كردن  پرورش اين گونه ها امري ضروري بنظر مي رسد.

تحقيق بر روي تكثير سوكلا ماهيان به عنوان گونه مطرح پرورشي مي تواند مشكلات و موانع احتمالي توسعه صنعت پرورش گونه هاي آب شور را آشكار سازد.

ماهي سيم (Abramis brama) گونه مناسبي جهت پرورش به صورت توام مي‌باشد. همچنين پرورش توام اين ماهي در قفس نيز امكان پذير است ولي با توجه به حساسيت اين ماهي نسبت به كاهش اكسيژن پيدا كردن گونه هاي مناسبتر يا آداپته كردن و اصلاح نژاد اين گونه ها جهت عادت پذيري بر محيط پرورش ضروري بنظر مي رسد.

در حال حاضر در دنيا اطلاعات كمي در مورد تغييرات مرفولوژيكي مراحل مختلف زندگي تن ماهيان و سرخوماهيان در طبيعت موجود مي باشد. بدين جهت به منظور كاهش هزينه هاي توليد و افزايش كيفيت لارو اين ماهيان تحقيقات بيشتري براي كشف روشهاي جديد در زمينه تكثير و پرورش اقتصادي اين دوگونه و گونه حلوا سفيد لازم مي باشد. با توجه به فراواني منابع داخلي آب شور و موقعيت ممتاز ايران مي توان به منظور پرورش صافي ماهي و ساير گونه هاي لب شور بررسيهاي بيشتري انجام داد. از ديگر مواردي كه مي تواند كمك شاياني به صنعت پرورش ماهيان دريايي نمايد، تغذيه مي باشد كه در اين خصوص بدست آوردن جيره غذايي مناسب و داراي پروتئين بالاي گياهي براي گونه هاي گياهخوار نظير صافي ماهيان و نيز جيره غذايي مغذي و كامل جهت تغذيه شانك ( با توجه به رشد پايين آن در طول دوره پرورش 200-5 گرم) مورد نياز است.

 

جدول 1 : نمونه هايي از پتانسيل رشد گونه هاي انتخاب شده جهت پرورش در ايران

 

گونه ها

وزن رها سازي

تراكم رهاسازي

دوره پرورش

وزن نهايي

هامور ماهيان

50 گرم

40-30/ متر مكعب

8-7 ماه

700-500 گرم

صبيتي

5/1گرم

25/ متر مكعب

12 ماه

700-500 گرم

شانك

5/1 گرم

25/ متر مكعب

12 ماه

700-350 گرم

صافي ماهي

5/3 گرم

25/ متر مكعب

11 ماه

350-300 گرم

باس دريايي آسيايي

7-6

100 گرم

40 /متر مكعب

7-6 ماه

600-550 گرم

سوكلا

30 گرم

7-6 /متر مكعب

12-11 ماه

7-6 كيلو گرم

 

 

مترجم : پدرام سراجي، كارشناس ارشد اداره كل شيلات خراسان رضوي .

[ پنجشنبه ۱۶ آبان۱۳۸۷ ] [ 23:9 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

پرورش ماهی در قفس:

 برنامه ريزيها و تحقيقات مقدماتي جهت پرورش ماهيان استخواني در خلال سالهاي 98ـ97 در مركز تحقيقات خوزستان وسازمان آموزش و تحقيقات شيلات ايران آغاز گرديد.

در حال حاضر نقش پرورش ماهي به عنوان يك بخش مهم جهت افزايش و تثبيت توليد ماهي مشخص گرديده است . در ايران با توجه به عدم تمايل مردم به مصرف ماهي و عدم استفاده از آن در برنامه غذايي خود و همچنين سرانه پايين مصرف ماهي  و فاصله آن با سرانه مصرف جهاني نقش پرورش ماهي به عنوان عامل مهمي در جهت افزايش توليد و ارتقاء مصرف آن مشخص گرديده است.

بدين منظور مطالعه بر روي قفس و پن جهت پرورش ماهي آزاد درياي خزر، ماهي قزل آلا رنگين كمان، ماهيان خاورياري ، كپور ماهيان و 14 گونه از ماهيان دريايي مطرح شده است.

با بهبود مديريت ، ارتقاء تكنولوژي تغذيه و آگاهي بيشتر نسبت به انتخاب مكان پرورش با توجه به تاثيرات متقابل آن با محيط آبي، مي توان انتظار داشت كه اين امر نقش بسزايي در آبزي پروري و رونق اجتماعي و اقتصادي مناطق ساحلي ايران داشته باشد.

[ پنجشنبه ۱۶ آبان۱۳۸۷ ] [ 23:7 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]
دستور العمل نصب قفس .برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر به قسمت ادامه مطلب مراجعه کنید:

دانلود مطلب :   

[ پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت۱۳۸۷ ] [ 10:58 AM ] [ سید مانی سیرنگ ]
 پرورش حلوا سفید در قفس . برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر به قسمت دانلود مطلب مراجعه کنید:

دانلود مطلب :      

[ یکشنبه ۱۹ دی۱۳۷۸ ] [ 10:48 AM ] [ سید مانی سیرنگ ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
با تشکر
سید مانی سیرنگ
موضوعات وب
برچسب ها
لینک های مفید
امکانات وب
  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ