شیلات ایران
شيلات ایران 
قالب وبلاگ
لینک های مفید
گالری
فيل ماهي با نام علمي Huso huso از ساير ماهيان خاوياري بعلت داشتن دهاني بزرگ و هلالي شكل و سبيلكهاي فشرده متمايز مي‏شود. اين ماهي يكي از بزرگترين ماهيان درياي خزر است كه طول آن تا 6 متر و وزن آن تا 1500 كيلوگرم نيز مي‏رسد.

اين ماهي در حوضه درياي سياه، آزوف و خزر زندگي كرده و جهت توليد مثل به رودخانه‏هايي مثل ولگا، سفيدرود و گرگانرود مهاجرت مي‏كند. تعداد صفحات استخواني پشتي، پهلويي و شكمي آن بترتيب 14-11 عدد، 52-41 عدد و 11-9 عدد مي‏باشد اولين پلاك پشتي از ساير پلاكهاي اين رديف كوچك‏تر است. سن بلوغ جنسي در فيلماهي بالاست، بطوريكه نرها در 14-12 سالگي و ماده‏ها از 18-16 سالگي به بعد بالغ مي‏شوند. اين ماهيان در فصول بهار و پائيز وارد رودخانه‏ها مي‏شوند. تكثير در فصل بهار قسمت اعظم توليدمثل طبيعي اين ماهي را تشكيل مي‏دهد. ماهيان بهاره در همان سال و ماهياني كه در پائيز وارد رودخانه مي‏گردند در بهار آينده تخمريزي مي‏كنند.

فيل ماهي بالغ در اواخر زمستان و اوائل بهار، هنگامي كه دماي آب 8-6 درجه سانتيگراد است تخمريزي مي‏كند. اوج تخمريزي اين ماهي در آب 12-10 درجه مي‏باشد كه بيشتر در رودخانه‏هاي صخره‏اي، سنگي و رسي و معمولاً تا عمق 20 متري صورت مي‏پذيرد.


هماوري اين ماهيان 2500-360 هزار است. اين تعداد براساس سن و وزن ماهي افزايش مي‏يابد. انكوباسيون تخمهاي آن در دماي 14-12 درجه سانتيگراد 9-8 روز طول مي‏كشد. فاصله بين دو تخمريزي طبيعي 5-3 سال است. افراد جوان در اوائل سن بلوغ هر سال يكبار تخمريزي مي‏كنند. اما با افزايش سن اين فاصله زماني بيشتر مي‏شود.

بچه فيلماهيان از بي‏مهره‏گان تغذيه كرده و سپس با ماهيان بالغ بسوي دريا سرازير مي‏شوند. از مهم‏ترين غذاي اين ماهيان در درياي خزر مي‏توان به شگ‏ماهيان، كفال ماهيان، كيلكا، گاوماهيان، كلمه و انواع سپرينده‏ها و بي‏مهره‎‏گان ديگر اشاره كرد.

رشد اين ماهي در مقايسه با ساير ماهيان خاوياري آهنگ سريعتري دارد بطوريكه فيلماهيان يكساله به طول 65-28 سانتي‏متري مي‏رسند، اما رشد طولي آن از سال چهارم زندگي كاهش مي‏يابد.گوشت اين ماهي حاوي 6/16% پروتئين و 7/6% چربي مي‏باشد. خاويار آن نيز 9/25% پروتئين و 8/11% چربي دارد.

اين ماهي از نظر شيلاتي اهميت فراواني دارد و خاويار آن از نوع درجه 1 محسوب مي‏شود. ميزان خاويار استحصالي فيلماهي در سالهاي اخير روند نزولي داشته است


برچسب‌ها: فيل ماهي Huso huso, ماهيان خاوياري, تغذيه فيل ماهي
[ جمعه ۱۹ خرداد۱۳۹۱ ] [ 9:42 AM ] [ سید مانی سیرنگ ]
ماهي شيپ با نام علمي Acipenser nudiventris

در گذشته بيشتر به آبهاي جنوب درياي خزر در بخشهاي كورا و سفيدرود و در شمال رودخانه اورال وابسته مي‏باشد. اين ماهي در درياي آرال و سياه زندكي مي‏كند. رشد اين ماهي در درياي خزر بهتر از درياي اورال است. تعداد صفحات استخواني پشتي، پهلويي و شكمي آن به ترتيب 17-11 عدد، 74-52 عدد و 17-11 عدد مي‏باشد. اين ماهي نيز در پائيز و بهار وارد رودخانه‏ها مي‏شود، يعني داراي دو نسل مهاجر پائيزه و بهاره مي‏باشد.

زمان تخمريزي آن از فروردين تا ارديبهشت بوده و تخمريزي در آب حدود 10 درجه سانتيگراد را ترجيح مي‏دهد. سن بلوغ جنسي در نرها 12-9 سالگي و در ماده‏ها 14-12 سالگي بوده و ماهيان ماده يكسال در ميان تخمريزي مي‏كنند. حداكثر سن اين ماهي به 36 سال مي‏رسد. حداكثر طول و وزن آنها بترتيب 192 سانتي متر و 40 كيلوگرم است. هماوري مطلق اينها حدود 600000 عدد است كه تا يك ميليون نيز گزارش شده است. غذاي اين ماهي در درياي خزر بيشتر شامل ريزكولي و نرمتنان، حشرات، سخت پوستان و كيلكا مي‏باشد.

پراكنش اين ماهي در درياي خزر يكنواخت نمي‏باشد و بيشتر در اعماق 25-11 متري با دماي آب 14-3 درجه سانتيگراد زيست مي‏كنند. بعلت نوع تغذيه اين ماهي بيشتر آبهاي كم عمق با عمق كمتر از 50 متر با بستر گلي را ترجيح مي‏دهد. گوشت اين ماهي حاوي 2/10% چربي و 7/18% پروتئين مي‏باشد. اين ماهي يكي از پرارزش‏ترين ماهيان خاوياري درياي خزر بوده و در آمار صيد سواحل ايران، مشابه آمار صيد ساير كشورهاي حاشيه درياي خزر، ميزان صيد آن از همه ماهيان خاوياري كمتر مي‏باشد. در دهه اخير بعلت صيد بي‏رويه ذخاير ماهي شيپ در درياي خزر به شدت كاهش يافته بطوريكه در رودخانه ولگا اصلاً گزارش نشده و در كشورهاي روسيه، آذربايجان و تركمنستان در ليست كتاب قرمز قرار دارند. در حال حاضر تخمريزي طبيعي اين گونه فقط در رودخانه اورال قزاقستان صورت مي‏گيرد و تعداد اندك وارد رودخانه سفيدرود مي‏شود.

شيلات ايران براي حفظ ذخاير اين گونه در سالهاي اخير بطور متوسط 2-5/1 ميليون عدد بچه ماهي از اين گونه را از طريق تكثير مصنوعي توليد و به درياي خزر رهاسازي نموده است. طبق توافق 5 كشور حاشيه درياي خزر و كنوانسيون CITES صادرات گوشت و خاويار اين گونه از سال 2001 براي همه كشورهاي حاشيه درياي خزر صفر مي‏باشد


برچسب‌ها: ماهي شيپ, Acipenser nudiventris, زمان تخمريزي ماهي شيپ, پراكنش ماهي شيپ
[ پنجشنبه ۱۹ خرداد۱۳۹۰ ] [ 9:43 AM ] [ سید مانی سیرنگ ]

تغذيه تاس ماهيان

 در سنين ابتدايي بيشتر از موجودات كف زي بنتوز و اوزون برون و فيل ماهي از پلانكتون تغذيه به عمل مي آورند در سنين بالاتر تغذيه متنوع تر شده و در جيره غذايي اين ماهيان ، نرم تنان ، صدفها ، سخت پوستان و ماهيها مشاهده مي شود .

شيپ ، تاس ماهي ، اوزون برون همه چيز خوار و فيل ماهي صرفاً گوشتخوار است به استثناي فيل ماهي كه يك ماهي پلاژيك است بقيه ماهيان خاوياري در عمق زندگي مي كنند . همچنين در فصل تابستان شديدتر از فصول ديگر تغذيه مي نمايند . در زمستان تغذيه ضعيف مي شود ( فيل ماهي ، اوزون برون ) و يا تقريباً متوقف مي گردد

( تاس ماهي ، شيپ ) . فيل ماهي در رودخانه تغذيه مي كند اما ضعيف تر از دريا .

 در درياي خزر از لحاظ تغذيه اي پس از نرم تنان و سخت پوستان كرمهاي نرئيس در درجه دوم اهميت قرار دارند

[ چهارشنبه ۲ تیر۱۳۸۹ ] [ 10:52 AM ] [ سید مانی سیرنگ ]
مقایسه کارائی انکوباتورهای یوشچنکو مدل روسی با آذرخش مدل ایرانی در انکوباسیون تخم تاس ماهی ایرانی. برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر  به قسمت دانلود مطلب مراجعه کنید.


دانلود مطلب : [PDF]   ﻪ ﮐﺎﺭﺍﺋﻲ ﺍﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﻳﻮﺷﭽﻨﮑﻮ ﻣﺪﻝ ﺭﻭﺳﻲ ﺑﺎ ﺁﺫﺭﺧﺶ 

[ شنبه ۲۳ خرداد۱۳۸۸ ] [ 14:54 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

توليد مثل تاس ماهيان

تاس ماهيان از دسته ماهيان تخم گذاراند.

 تخمها و اسپرم ها در داخل آب شناور شده و لقاح به طور خارجی صورت مي گيرد.

 تاس ماهيان تخم ريزي را در رودخانه هاي آب شيرين با جريان شديد و آب گل آلود و عميق انجام مي دهند و بچه ماهيها پس از اقامت 2 تا 6 ماه در داخل رودخانه  به طرف دريا سرازير مي گردند

[ دوشنبه ۲ دی۱۳۸۷ ] [ 22:50 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

 

استخرهای پرورشی ممکن است مربع، مستطیل و غیره باشد. بهترین فرم استخرهای خاکی پرورش از جمله فیل ماهی مستطیل شکل است که در آن نسبت عرض به‌طول باید برابر یک به دو یا سه باشد. حداقل عمق 5/1 متر و حداکثر 2 متر است در عمق کمتر حرارت و میزان اکسیژن آن تغییر کرده و با هدف پرورش از دوران لاروی باعث می‌شودکه موجودات غذایی از بین بروند.

کف استخر ماهیان از جمله فیل ماهی دارای 2 شیب است یکی از محل ورود آب به طرف خروج آب و شیب دیگر از دو ضلع جانبی به طرف مرکز است.

[ دوشنبه ۱۸ آذر۱۳۸۷ ] [ 15:37 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

 غذا دهی:

1. غذای زنده                           2. غذای غیر زنده

برای پرورش مرکز تکثیر و پرورش بچه ماهیان بیش‌تر از غذای زنده استفاده می‌شد ولی برای پرورش گوشتی بیش‌تر ازغذای غیر زنده استفاده می‌گردد و در این پروژه با هدف پرورش فیل ماهی گوشتی در استخر خاکی و بتونی از غذای دستی استفاده شده است.

1. غذای گرانوله

2. غذای خمیری شکل یا مایع

امروزه به‌طور معمول از غذای گرانوله پاپلت استفاده می‌شود روش استفاده از این غذاها به این صورت است که بعد از سپری شدن دو روز اول به‌تدریج مقدار غذای طبیعی را کم کرده و برای آن غذای غیر زنده افزوده می‌شود و درصدی10 روز میزان غذای زنده به صفر می‌رسد.

فن‌آوری پرورش فیل ماهیان یک روز پس از انتقال ماهیان تغذیه اختصاص آن‌ها شروع می‌شود درطول دوره پرورش غذادهی باید چند بار و در نقاط مختلف استخر انجام بگیرد.

ماهیان 2 ساله باید روزی 2 بار تغذیه شوند.

بنابراین رسیدن به اپتیمم رشد و حداقل ضریب تبدیل غذایی در اوزان مختلف پیشنهاد می‌شود.

1.         بهترین درصد غذایی برای مرحله لاروی با غذای زنده تا 20 درصد وزن بدن

2.         در مرحله اداپتاسیون به غذای کنسانتره تا 15 درصد وزن زنده ( بیوماس)

3.         بعد از مرحله اداپتاسیون از100 گرم ـ گرم 5 درصد 5 ـ 3 وزن بدن

4.         از 10‌ گرم ـ گرم3000 درصد 3 ـ 5/1 وزن بدن

 

در سال 1985 doroshov ميزان درصد غذادهي مطلوب روزانه براي تاس‌ماهيان يك ماهه و سه ساله 21/7 كيلوگرم  در دماي 5/16 سانتي‌گراد به ترتيب 2/4 و 42 درصد گزارش داد.

در سال 1987 Hungو Lutus ميزان درصد غذادهي مطلوب براي تاس‌ماهيان 25/ تا 5/0 كيلوگرم را در دماي 18 را 2ـ 5/1 درصد بيان كرد.

در 1989 Kaushik و همكاران ميزان درصد غذادهي مطلوب براي تاسماهيان 90ـ400 gr  را به اندازه 35/1ـ 55/1 درصد وزن بدن خود در روز در دماي 18 گزارش داد.

در سال 1995 Hung و همكاران ميزان درصد غذادهي مطلوب براي تاسماهيان 767 گرم دردماي 22 را 3/0 درصد گزارش داد.   
[ دوشنبه ۲۲ مهر۱۳۸۷ ] [ 15:40 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

عادات غذايي فيل ماهي:

Berg در سال 1960 متوجه شد كه بلوگا تغذيه از مهره‌داران را از سنين بسيار پايين آغاز كرده و اغلب ازRutilus  rutilus, ALosa و ساير گونه‌هاي ماهي تغذيه مي‌كند. به‌نظر مي‌رسد ماهيان جوان از لارو حشرات به‌ويژه mysid, Copepod, Cladocera, Gammaridae, Polingenia  تغذيه مي‌كنند. ماهيان بسيار كوچك (3-2 cm) از لارو تاس ماهيان ـ كپور ماهيان و گونه‌هاي ديگر به‌عنوان غذا استفاده مي‌كنند. درحقيقت غذاي اصلي فيل ماهي تا اندازه 9 سانتي‌متر را ماهي تشكيل مي‌دهد. البته فيل ماهي برخلاف ساير تاس‌ماهيان از ماهيان پلاژيك تغذيه مي‌كنند.

نكته قابل توجه در رژيم غذاي اين‌گونه از تاس‌ماهيان اين است كه چون فيل ماهي شكارچي پلاژيك هستند حتي ممكن است كه از پرندگان و بچه فك‌ها نيز تغذيه بكنند آزري تاكامي و همكارانش (1980) در بررسي‌هاي خود بر روي نمونه‌هاي ايراني قطعاتي از Rutilus  , Cyprinio Carpio,  Liza,  Gobidae را در معده اين ماهيان يافته‌اند
[ دوشنبه ۲۲ مهر۱۳۸۷ ] [ 15:38 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

انواع غذاهاي مورد استفاده در تغذيه فيل ماهيان:

1. غذاي تر:

رطوبت غذاهاي تر،  بين 75 - 45 درصد است و از مواد اوليه با رطوبت بالا مثل: ماهي‌هاي بي‌ارزش، ضايعات كشتارگاهي و پس مانده صنايع ماهي و شيلاتي است.

2. غذاي مرطوب:

درصد رطوبت اين نوع غذاها كمتر از غذاهاي تر مي‌باشند و به 50 ـ 28 درصد مي‌رسد و معمولاً به صورت چرخ كرده مي‌باشند.

3. غذاي خشك:

غذاهاي خشك رطوبت بين 15ـ 9 درصد دارند. مسافت و حمل و نقل آن‌ها آسان است اين نوع غذاها شامل مخلوطي از اجزا خشك است كه اگر آن‌ها را به صورت فشرده درآوريم كه در هر مرحله‌اي از زندگي ماهي قابل مصرف است مثال: غذاي كنسانتره كوپنز و بيومار در حد لازم به كارگيري مقادير متعادل از آن‌ها براي دستيابي به رشد مناسب ماهي‌ها لازم است.

 

[ دوشنبه ۲۲ مهر۱۳۸۷ ] [ 15:38 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

گونه هاي مربوط به ايران

 

Acipenser. gueldenstaedti

چالباش . بيشينة درازا وزن و سن به ترتيب 235 سانتي متر ، 115 كيلوگرم و 46 سال ؛ ماهي كفزي و رود كوچ است كه در آب هاي لب شور و دريايي ( مناطق معتدل ) به سر مي برد ؛ از اهميت شيلاتي وپرورشي  برخوردار است .

A. nudiventris

شيپ ،‌ بيشينة درازا 200 سانتي متر ؛ ماهي كفزي و رود كوچ است كه در آب هاي شيرين ، لب شور و دريايي( مناطق معتدل ) به سر مي برد ؛ پراكنش در درياي خزر و آرال ؛ نوسان عميق 60-30 متر ؛ از اهميت شيلاتي و پرورشي برخوردار است .

A. persicus

قره برون ، بيشينة درازي ماهي نر و ماده به ترتيب 158 و 176 سانتي متر ؛ ماهي كفزي است كه در آب هاي شيرين و لب شور ( مناطق معتدل ) به سر مي برد ؛ پراكنش در درياي خزر و رودخانه هاي آن از اهميت شيلاتي برخوردار است .

 

A. ruthenus

استرلياد ؛ بيشينة درازا ، وزن و سن به ترتيب 125 سانتي متر ، 16 كيلوگرم و 20 سال ؛ ماهي كفزي است كه در آب هاي شيرين ، لب شور و دريايي ( مناطق معتدل ) به سر مي برد ؛ از اهميت شيلاتي و پرورشي برخوردار است .

 

A. stellatus

ازون برون ، بيشينة درازا ، وزن و سن به ترتيب 220 سانتي متر ، 80 كيلوگرم و 27 سال ؛ ماهي كفزي و رود كوچ است كه در آب هاي شيرين ، لب شور و دريايي ( مناطق معتدل ) به سر مي برد ؛ از اهميت شيلاتي و پرورشي برخوردار است .

 

 H.huso

فیل ماهی ، دارای بیشینه طول،وزن و سن به ترتیب 600 سانتی متر،1000 کیلوگرم و75سال است. رژیم غذایی گوشتخواری داشته  واز بالاترین ارزش شیلاتی برخوردار است.

[ دوشنبه ۱۵ مهر۱۳۸۷ ] [ 22:55 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

 

بلوغ جنسي : سن بلوغ جنسي در بين ماهيان خاوياري بسته به نوع گونه،جنسیت و حوزه زندگي متفاوت است .

 

سن بلوغ جنسي سه گونه از تاس ماهيان بر حسب سال:

 فيل ماهي

اوزون برون

تاس ماهي

 

12-14

5-7

8-9

نر

16-18

10-13

10-14

ماده

ماهيهاي نر زودتر از جنس ماده بلوغ مي رسند . همچنين تاس ماهيان حوزه درياي سياه و آزوف سريعتر از درياي خزر رشد مي كنند

 

 

 

 

 

 

سن بلوغ جنسي تاس ماهيان بر حسب سال در رودخانه کورا:

 

 

 

تاس ماهي ايران

شيپ

اوزون برون

فيل ماهي

بلوغ پيش رس

نر

....................

...........

7

13

بلوغ پيش رس

ماده

.....................

...........

8

بلوغ نرمال

نر

10-15

6-9

11-13

بلوغ نرمال

ماده

12-17

12-14

15-16

 

 

 

 

 

سن بلوغ جنسي در رودخانه سفيد رود و حوزه جنوبي درياي خزر تقريباً شبيه رودخانه كورا است . بعضي گونه های جوان جنس  تاس ماهی در آغاز  هر دو سال يك بار تخم ريزي مي كند و با افزايش سن ماهي فاصله بين سالهاي تخم ريزي بيشتر مي شود .

 در جنس  فیل ماهی فاصله بين تخم ريزي بين 3 تا 5 سال است . در فردهاي جوان در اوايل سن بلوغ جنسي هر سه سال يكبار است .

[ دوشنبه ۱۵ مهر۱۳۸۷ ] [ 22:52 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

عمر تاس ماهيان صيد شده

از نظر سرعت رشد كند بوده و جزء ماهيان طويل عمر هستند . تعيين سن از طریق قطع باله سينه اي و ثابت كردن باله ها در آفتاب  و تهیه مقاطعي از شعاع اول باله سينه اي ومشاهده و شمارش دوائر مخصوص صورت می گیرد.

الف) تاس ماهي - در سواحل جنوبي از 11 سال تا 25 سال.

ب) اوزون برون - بين 7 تا 22 سال در صيد گاههاي سواحل جنوبي.

ج) فيل ماهي -  فيل  ماهی نر 8 تا 29 سال و ماده ها 10 تا 32 سال. 

 

[ دوشنبه ۱۵ مهر۱۳۸۷ ] [ 22:50 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

ريخت شناسي تاس ماهيان

دارای بدن کشیده،دراز،دوکی شکل و پوشیده از پنج رديف طولي از صفحات استخواني ( اسكوت هاي ) بزرگ بر روي بدن : يك رديف پشتي ، دو رديف جانبي و دو رديف شكمي يا جانبي شكمي است ؛

بقية پوست توسط دانه هاي ظريف ، دندانك ها و صفحات كوچك پوشيده شده است.   سر توسط تعداد زيادي صفحات ( پلاك هاي ) استخواني پوشيده شده است كه به آنها درموكرانيوم ( جمجمة پوستي ) مي گويند.

 

پوزه طويل ، مخروطي يا قاشقي شكل ( بيلچه مانند ) است . دهان زيرين ، قابل بيرون زدن

( رفت و برگشت ) است و در ماهيان بالغ دندان وجود ندارد . لب گوشتي وجود ندارد و قبل از دهان نيز چهار عدد سبيلك قرار گرفته است . تعداد خارهاي آبششي محدود است . غشاي پايه آبششي وجود ندارد.

 سرپوش هاي آبششي از يك استخوان قوي به نام استخوان زير سر پوش آبششي شكل گرفته اند . استخوان پيش سرپوش آبششي ابتدايي است و استخوان هاي بين سرپوش آبششي و سرپوش آبششي و سرپوش آبششي وجود ندارد.

اولين شعاع باله هاي سينه اي به يك خار قوي تبديل شده است .

 

 

 

[ دوشنبه ۱۵ مهر۱۳۸۷ ] [ 22:45 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

ماهی خاویار(Acipenser) :

برای نخستین‌بار در کشور استحصال خاویار از ماهیان پرورشی توسط پژوهشگران ایرانی با موفقیت انجام شد.

به‌گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، «دکتر محمود بهمنی» معاون پژوهشی و قائم‌مقام انستیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری گفت: استحصال خاویار از ماهیان پرورشی در یک مولد ماده‌ی ازون‌برون پرورشی برای نخستین‌بار در کشور امکان‌پذیر شد.

«بهمنی» افزود: دستیابی به روش مولدسازی از ماهیان خاویاری در شرایط پرورشی یکی از اقدام‌های این مؤسسه بود که برای اولین‌بار در کشور در سال‌های 84 و 85 توانستیم دو گونه «اوزن‌برون» و «تاس ماهی شیب» را مولدسازی کرده و از آن‌ها خاویار «دان یک» استحصال کنیم.

او با اعلام این‌که ارزش کیفی خاویار و گوشت استحصال شده با نمونه‌های صید شده در طبیعت برابر است، یاداور شد: میزان درصد خاویاردهی در ماهیان خاویاری پرورشی نسبت به وزن کل بدن در حالت طبیعی بیش‌تر بوده است.

معاون پژوهشی و قایم‌مقام انستیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری گفت: در حالی که 10 تا 13 درصد وزن ماهیان خاویاری در نمونه‌های طبیعی را خاویار تشکیل می‌دهد این میزان در ماهیان پرورشی 13 تا 5/18 درصد است...

·                     ماهیان خاویاری که استروژن نامیده می شوند و از خانواده تاس ماهیان، از جمله گونه های آب زی کم نظیری هستند که از قدمتی چند صد میلیون ساله که به عصر ژوراسیک باز می گردد بر خوردارند و از این رو ماهیان خاویار را فسیلهای زنده جهان می نامند که همراه با تکاملی فیلوژنی تا به امروز باز مانده اند . از منظر تعدد گونه ها به ۲۷ گونه و زیر گونه در جهان تقسیم می شوند  که از این تعداد ۵ گونه در دریای خزر زندگی می کنند ،دریایی که خود به تنهایی ۹۳ درصد ذخایر ماهیان خاویاری جهان را در خود جای داده است. اما ارزش ماهیان خاویاری نه به جهت استفاده از گوشت انان که به واسطه تخم انان که به خاویار یا مروارید سیاه  مشهور است ،می باشد . خاویار  خود به تنهایی به عنوان اشرافی ترین صبحانه جهان محسوب می گردد بسیاری آن را به شکل خام و یا همراه با تخم مرغ و اغشته به زرده ان میل می کنند و گروهی نیز به اندازه نوک قاشقی از ان را همراه با سبزیجات معطر یا قطعه کوچکی از نان و کره می خورند  و بوی تند ماهی مانند ان و طعم شورش را بسیار دوست می دارند و انرا بسیار پر کالری  و انرژی زا می دانند  و این چنین نیز هست . خاویار انواع گوناگونی دارد چون خاویار طلایی و سرخ و سیاه که البته در این میان خاویار سیاه از ازرشی قابل توجه بر خوردار است. ۵ گونه از ماهیان خاویاری ممتاز جهان نیز در این دریا میزیند که به ترتیب کیفیت عبارتند از « فیل ماهی» -«قره برون یا ماهی خاویاری ایران »- «ماهی خاویاری گلد(چالباش) یا روس»- «ماهی شیپ »-« ماهی ازون برون»، . فیل ماهی  بزرگترین ماهی ابهای داخلی است که از نقطه نظر کیفیت خاویار رتبه اول را به خود اختصاص داده است نام دیگر ان بلوگا است  و نمونه هایی از انها با وزنی در حدود۱۴۰۰کیلوگرم و سنی بیش از ۱۰۰ سال صید شده است .هر ۲ یا ۳ سال یک بار تخم ریزی می کند و بین ۱۴ و ۱۷ سالگی بالغ می شود  و به واسطه بهترین خاویار، رتبه گرانترین ماهی و خاویار جهان را دارا ست . از قامتی معادل یک و نیم متر تا بیش از چهار متر بر خوردار است  ، رکورد صید ان در ایران ۶۲۰ کیلوگرم بوده است.

 

  •  قره برون   یا تاس ماهی ایران در حال حاضر گونه ای مستقل محسوب می شود ،چرا که تا قبل از این انرا زیر گونه ای از ماهی روس می دانستند . در لفظ به معنای بینی سیاه است که از رتبه دوم ارزش بر خوردار است . در حال حاضر به واسطه تکثیر مصنوعی از نقطه نظر تعدد از گونه روس پیشی گرفته است . از گونه روسی بزرگتر می باشد  و کیفیت خاویاری برتر از وی را نیز دارا می باشد  از نظر ظاهری تا حدی شبیه به هم می باشند گرچه رنگی تیره تر همراه با رنگ دانه های سفید رنگ که تا بینی وی ادامه پیدا کرده وی را از نظر ظاهری از تاس ماهی روس جدا می کند  . وزنی معادل ۶۰ تا ۱۳۰ کیلوگرم دارد و طولی معادل ۱متر تا بیش از ۲متر  که در  فاصله ۱۲ تا ۱۴ سالگی بالغ می گردد.

 

  • تاس ماهی روس یا چالباش در زمره گونه هایی است که در تمامی نقاط دریای خزر یافت می شود  و خاویار ان را نیز به اصطلاح طلایی می نامند که از  رتبه سوم ارزش بر خوردار است و در فاصله ۱۲ تا ۱۶ سالگی به سن تخم دهی میرسد و بالغ می شود . از طولی معادل ۱ تا ۲ متر بر خوردار است  و وزنی معادل ۶۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم.

  

  • ماهی خاویار شیپ معمولا ماهی مهاجری است که به واسطه تخم ریزی به سواحل ایران می اید و در رودخانه های ابریز دریای خزر تخم گذاری می کند . از عمری معادل ۳۰ سال بر خوردار است ، سبک وزن است  و از تعدد کمی هم بهره می برد ،از نقطه نظر ارزش در رتبه چهارم قرار دارد . با طولی بیش از ۱ متر و وزنی سبک ، در فاصله ده سلگی تا ۱۴ سالگی بالغ می گردد و به سن تخم دهی می رسد .

  

  • ماهی اوزون برون  (دراکول) کوچکترین ماهی خاویار دریای خزر می باشد که در ایران به اشتباه کلیه ماهیان خاویاری را به نام وی اوزون برون می نامند .از نقطه نظر کیفی در رتبه اخر قرار دارد چرا که از خاویار ریزتر و ارزانتری بهره می برد . از نظر تکثیر مصنوعی با مشکلاتی مواجه است و تعداد ان نیز در شرایط طبیعی رو به کاهش می رود .در ترجمه نام وی بینی دراز است.در فاصله ۸تا۱۲ سالگی بالغ می شود  . از قامتی معادل ۱ تا ۱.۵متر بهره می برد و وزنی سبکتر در قیاس با دیگر ماهیان این خانواده  در دریای خزر.

همانگونه که خاویار سیاه در ایران و جنوب روسیه شناخته شده تر است، خاویار سرخ در سیبری و خاور دور طرفداران بیشتری دارد .گرچه خاویار سرخ از خاویار سیاه ارزانتر است اما طعم و ارزش غذایی آن دست کمی از خاویار سیاه ندارد. در ایران کرانه های شرقی دریای خزر بویژه سواحل بندر ترکمن( از حسنقلی تا میانکاله) مهمترین محل صید میاهیان خاویاری می باشد که به تنهایی نیمی از خاویار ایران در آنجا استحصال می شود. خاویار سرخ یا سیاه را می‌توان در تمامی فروشگاههای مواد غذایی روسیه خریداری کرد. در اغذیه فروشیها چند دانه خاویار سرخ بر روی برشی از نان با یک برگ جعفری سرو می‌شود. البته علاقمندان واقعی خاویار، آن را سرد و با یک قاشق کوچک و بدون نان میل می‌کنند .طعم خاویار که ترکیبی از بوی تند ماهی و شوری نمک است، ممکن است برای بسیاری اصلاً خوشایند نباشد.

واژه خاویار واژه‌ای فارسی و دگرگون‌شدهٔ واژهٔ خاگ‌آور (به معنی تخم‌آور) است.

 

[ دوشنبه ۲۰ اسفند۱۳۸۶ ] [ 23:7 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]
        
[ چهارشنبه ۸ اسفند۱۳۸۶ ] [ 17:23 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

نقاط تخم ریزی

همانطور که قبلاً گفته شد تخم ریزی تاس ماهیان در داخل رودخانه های آب شیرین انجام می گیرد . این ماهیان ابتدا ردر مصب رودخانه می مانند دراین هنگام مواد تناسلی شان کاملاً رسیده نیستند وبرای رسیدن مواد تناسلی مدتی در مصب انتظار می کشند سپس مسافت زیادی را طی می کنند تا درآنجا تخم ریزی کنند.

مناطق ونقاط تخم ریزی در فواصل مختلفی از مصب رودخانه ها قرار دارد ،گاهی نقاط تخم ریزی در فواصل چند کیلو متری مصب واقع شده وگاهی نیز در بیش از چند هزار کیلومتری مصب قرار دارد.

ماهی تخمها را در بستر رودخانه ، در کف سنگی یا ماسه ای ، آن هم  در بستر رودخانه های فرعی و حتی در نقاط سیل گیر می ریزد رودخانه های مهم برای تکثیر و تولید مثل تاس ماهیان حوزۀ دریای خزر عبارت است از ولگا ، کورال ، اورال ، اترک ، سفید رود ، گرگان رود ، تجن و غیره هستند.

فیل ماهی در ولگا ،اورال ، کورا ، ارس ، اترک ، سفید رود وچند جای دیگر تخم می گذارد.

تاس ماهی به رودخانه های ولگا ، اورال ، کورا وسفید رود وچند رود خانۀ دیگر مهاجرت و تخم ریزی می نماید .ماهی شیپ جهت تخم ریزی و تولید مثل به رودخانه های ارس ، لنکران ، آستارا و سفید رود جهت تخم ریزی مشاهده می گردد.

استرلیاد در بهار به مناطق بالای رودخانه ولگا برای تخم ریزی مهاجرت می کند، تخم های این ماهی در روی سنگریزه های بستر رودخانه در نقاطی که جریان آب بسیار تند است ریخته می شود.

نقاط اصلی تخم ریزی ازون برون در رودخانه  ولگا ، کورا، اورال ، سفید رود و سایر رود خانه های حوزۀ دریای خزر می باشد.

تخم ریزی تاس ماهیان معمولاً دوراز نور مستقیم صورت گرفته و بدین سبب هر چه آب عمیق (بین 5 تا 10 متر ) و گل آلود باشد مناسبتر خواهدبود .ُکنار رودخانه ها در نقاط تخم ریزی بایستی سفت و پوشیده از سنگریزه های صاف باشد.


ادامه مطلب
[ دوشنبه ۲۲ مرداد۱۳۸۶ ] [ 16:23 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

 

مهاجرت و محلهای زیست تاس ماهیان

از نظر محلهای زیست ، تاس ماهیان دو دسته هستند، گروه مهاجر و گروه نیمه مهاجر .

گروه مهاجر قسمت عمدۀ زندگی خود را در دریا و آب شور می گذرانند و فقط در سنین بلوغ جنسی برای تخم ریزی از دریا خارج شده وبه آب شیرین رودخانه ها  مهاجرت می نمایند زیرا آب شور برای تخمها و اسپرماتوزوئیدها مهلک بوده وحتی در آب کم شور نیز لقاح یا گشنیده شدن تخمها امکان پذیر نیست .اکثر تاس ماهیان به گروه ماهیان مهاجر تعلق دارند یعنی بطور متناوب از آب شور دریا به آب شیرین رودخانه ها مهاجرت می کنند وپس از تخم ریزی دوباره به دریا بازمی گردند .

گروه نیمه مهاجر که تعداد کمی از این تیره ماهیان ، از قبیل استرلیاد، تاس ماهی آمور وکالوگا را تشکیل می دهند قسمت عمدۀ زندگی خود را در آب شیرین می گذرانند و اگر مهاجرتی به طرف دریا بکنند فقط به قسمتهای خیلی کم شور سواحل دریا می روند، نوزادان ماهیان نیمه مهاجر بر خلاف تاس ماهیان مهاجر سالیان زیادی تا سن بلوغ در آب شیرین زندگی می کنند. مهاجرت تاس ماهیان مهاجر برای تخم ریزی از نقاط پایین رودخانه به طرف بالای رودخانه در جاهایی که جریان آب تند و سریع می باشد وبستر آن از سنگریزه پوشیده شده صورت می گیرد.تاس ماهیان مهاجرت خود را برای تولید مثل در دو فصل بهار و پاییز انجام می دهند.گروه پاییزه تاس ماهیانی هستند که مناطق تخم ریزیشان از رودخانه بسیار دور است . مهاجرت فیل ماهی در فصل زمستان در زیر یخها ادامه می یابد.مهاجرت عمده واساسی تاس ماهیان به رودخانه در فصل بهار با آب شدن یخها انجام می شود در بعضی حوزه ها استراحت زمستانی تاس ماهیان در گودالهای مصبا و همچنین در خود رودخانه ها دیده می شود، معمولاً این استراحت در نزدیکی نقاط تخم ریزی صورت می گیرد . ماهیهایی که در این گودالهای زیر آبی  قرار دارند فصل زمستان را نسبتاً در آرامش می گذرانند.

درتمام فصوف تخم ریزی همیشه در رودخان دو نوع مهاجرت مشاهده می شود گروهی برای تخم ریزی  درجهت مخالف جریان آب و گروه دیگر برای برگشت به دریا در جهت موافق جریان آب حرکت می کنند.

سرعت متوسط مهاجرت تاس ماهیان در داخل رودخانه 15-20 کیلومتر در 24 ساعت است.  ازون برونهای مهاجر ، پاییزه قادر به تخم ریزی نبوده و در زمستان زیر یخهای داخل رودخانه نمی مانند .بنظر می رسد که این ماهی ها زمستان را داخل گودالهای مناطق سفل رودخانه های بزرگ گذرانده و در بهار سال بعد تخم ریزی می کنند .ولی فیل ماهی و تاس  ماهی پس از گذراندن زمستان در داخل رودخانه و زیر یخ ،و با شروع بهار تخم ریزی می نمایند وبعد به دریا برمی گردند .مهاجرت ماهیان اخیر اغلب طولانی می باشد، بدین ترتیب که از مجموع تاس ماهیانی که وارد رودخانه می شوند فقط3% آنها تخم ریزی کرده و 70% آنها زمستان را در رودخانه گذرانده و در بهار سال بعد تخم ریزی می کنند وسپس به دریا باز می گردند . این تسلسل هر ساله تکرار می گردد. بطور کلی زمان و طرز مهاجرت تاس ماهیان در حوزه های مختلف یکسان نبوده و کاملاً متغیر است.


ادامه مطلب
[ دوشنبه ۲۲ مرداد۱۳۸۶ ] [ 16:22 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

مشخصات عمومی تیره تاس ماهیان :

 شکل ظاهری تاس ماهیان طوری است که با شنای سریع و حرکت این ماهیها در اعماق نسبتاً زیاد متناسب است بدین ترتیب که بدن دراز بوده و از سمت سر به دم تدریجاً باریک می گردد بدن از پنج برجستگیهای استخوانی یک ردیف در پشت  و دو ردیف در زیر شکم پوشیده شده است.زنگ این ماهیها متنوع و بین سیاه و خاکستری وسفید و زرد تغییر می کند، نوع کاملاً سیاه و همچنین کاملاً سفید نیز در اغلب تاس ماهیان مشاهده می شود.

این ماهیها دارای یک جفت باله سینه ای و یک زوج باله شکمی ، همچنین یک بالۀ مخرجی و یک بالۀ پشتی هستند وبالۀ دمی از نوع هتر وسرک است.شعاع اول باله های سینه ای بسیار سخت و متمایز بوده و از آن برای تشخیص سن تاس ماهیان استفاده بعمل می آید.

بدن برهنه و فاقد فلس است . در قسمت هلال بالایی دم آثار فلس گانوییدی یا لوزی دیده می شود،سر نسبت به جثه کوچک و از سطح بالا به پایین فشرده شده ، در قسمت بالای سر چهار ردیف برجستگی استخوانی محکم که دنبالۀ برجستگیهای استخوانی ردیف پهلویی و شکمی است دیده می شود سر به یک پوزۀ دراز و شمشیر مانند ختم می شود و دنبالۀ برجستگیهای استخوانی ردیف پشتی به صورت خط باریکی در آمده است. چشمها بطور قرینه در دو طرف سر قرار گرفته است .دهان در سطح سر و به طور عرضی قرار گرفته در هنگام تغذیه مانند بادکش عمل کرده و غذا را به سرعت بلع می نماید. درتاس ماهیان دندان وجود ندارد و فقط در مراحل جنینی آثار دندان درآنها بوجود آمده وسپس  محو می گردد این کی از دلایلی است که ازلحاظ تکاملی تاس ماهیان را با اجداد منقرض یافته خود که واجد داندانهای قوی بودند مرتبط می سازد.


ادامه مطلب
[ دوشنبه ۲۲ مرداد۱۳۸۶ ] [ 16:21 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

مراقبتهای لازم در طول مدت مراحل رشد جنین

سالم سازی آب :آبی که دستگاهها را تغذیه می کند تحت تأثیر اشعۀ ماوراء بنفش قرارمی دهیم ( سه لامپ بخار جیوه ای هریک به قدرت 1کیلو وات ) این اشعه علاوه بر تأثیر روی میکروارگانیزمهای مختلف آب ، بیشتر برای از بین بردن خطر قارچ ساپروگلنیا بکار می رود.

سالم سازی تخمها : در طول مدت رشد جنین بویژه در آغاز رشد، قارچ ساپروگلنیا می تواند به تعدادی از آنها بویژه به تخمهای بارور نشده یا بارور شده با چندین اسپرماتوزوئید حمله کند . تخمهایی که تحت تأثیر این قارچ مریض و تخریب می شوند در اثر انعقاد آلبومین تار وسفید شده وبراحتی از تخمهای سالم تمیز داده می شوند. سالم سازی تخمها معمولاً با فرمل انجام می شود.این برنامه می تواند برای معالجۀ بیماری یا جهت پیشگیری از بروز آن به موقع اجرا گذاشته شود برای اجرای این امر جریان آب را قطع می کنیم و سپس یک محلول ضعیف فرمل را که از پیش (به نسبت 15 میلیمتر فرمل 4 درصد در یک لیتر ) تهیه کرده ایم به آهستگی از طریق سطح داخلی جدار مخزنهای دستگاه ماهی کشی وارد آنها می کنیم بعد تخمها را به آهستگی از طریق سطح داخلی جدار مخزنهای دستگاه ماهی کشی وارد آنها می کنیم بعد تخمها را با دست به آهستگی هم می زنیم با این کار که تخمهای آلوده به ساپروگلنیا سطحی می شوند آنها را به کمک یک سیفون به طرف خارج هدایت می کنیم . طول مدت این مداوا بین 10 تا 12 دقیقه است.

در طول مدت  رشد جنین مراحلی وجود دارد که تخمها نباید موردتحریک قرارگیرند ، این مراحل آغاز شکل گیری جنین و آغاز تشکیل بخش دمی و بالاخره در تاس ماهی آخرین روز شکوفایی تخم است . در صورت پیدایش ساپروگلنیا تفریخگاه درمان ترجیحاً باید درمراحل 28-29 ( ظهور ضربان قلب در جنین ) و در مرحلۀ 32 ( مرحله چرخش جنین ) انجام پذیرد.

در صورتی که هدف مربوط به پیشگیری از آلودگی تخمها باشد ، ضد عفونی می تواند در مرحله 15 و16 رشد جنین انجام گیرد.(مرحله ای که توده وتیلین کاملاً قابل رویت است).


ادامه مطلب
[ دوشنبه ۲۲ مرداد۱۳۸۶ ] [ 16:20 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

کنترل رشد بچه ماهیها در داخل استخر

این آخرین مرحلۀ کنترل درپرورش بچه ماهیان خاویاری بحساب می آید که برای رسیدن به نتیجه خوب در پرورش از مدیریت جدی استخرها نباید غافل شد.در اینجا اقدامات مختلفی راکه باید در طول مدت این مدیریت انجام پذیردبه ترتیب تشریح می کنیم وبرای این کار اول پاییز را که استخرها خالی هستند نقطۀ شروع کار بحساب می آوریم ودر این زمان است که باید برای تولید بچه ماهی برای فصل بعد اقدام لازم بعمل آید که خود دو دورۀ پرورش را نیز در بر می گیرد.

[ دوشنبه ۲۲ مرداد۱۳۸۶ ] [ 16:19 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

محلهای زیست تاس ماهیان

تاس ماهیان دارای زندگی ژرفایی هستند ومی توانند در اعماق 100 تا 150 متر زیست نمایند واز موجودات غذایی این مناطق و بنتوز به راحتی تغذیه نمایند.

تاس ماهیان قادرند در چنین اعماقی که غلظت آب و فشار آن زیاد است زندگی نمایند واز این لحاظ دارای امتیاز خاصی می باشند،سایر رقبای تاس ماهیان مانند سگ ماهیان و سوف ماهیان و نئوگوبیوس نمی توانند این مقدار فشار و غلظت را تحمل کنند و بهمین دلیل این شرایط برای زیست تاس ماهیان بسیار مطلوب است.

تاس ماهیان نیمه مهاجر در آبهای شیرین زیست کرده و تاسالهای متمادی در آب رودخانه و دریاچه های آب شیرین تغذیه و رشد می کنند.

پاره ای از تاس ماهیان بخصوص جنس HUSO زندگی پلاژیک داشته و بشدت از ماهیها و موجودات سطح آب نیز تغذیه بعمل می آورند.

از نظر اقلیمی ، تاس ماهیان خاص مناطق نمکرۀ شمالی بوده و در آبهای نمکرۀ جنوبی قادر به زیست نیستند . از نظر پراکندگی این ماهیان در انواع آبهای نیمکرۀ شمالی قادر به زندگی بوده ، در آبهای سرد وشیرین رودخانه های شمالی ، در مناطق معتدله و گرمسیر نیز این ماهیها یافت می گردند. در دریاهای کم غلظت مانند خزر ، اورال و همچنین در دریاهای شور مانند دریای سیاه، بالتیک و دریای ژاپن اغلب تاس ماهیان بومی شده اند.

از نظر رژیم حرارتی ،تاس ماهیان قدرت تحمل فوق العاده ای داشته چنانکه در سرمای زیاد و زیر یخها قادر به زیست هستند و اغلب در رودخانه های ولگا در حرارتی بین 2-3 درجه تاس ماهیان مشاهده می گردند. همچنین مانند بسیاری از ماهیان گرمسیری حتی در حرارت 30 درجه و بالاتر نیز بفعالیت حیاتی خود ادامه می دهند.


ادامه مطلب
[ دوشنبه ۲۲ مرداد۱۳۸۶ ] [ 16:19 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

کنترل رسیدگی جنسی

وقتی مولد ماده به رسیدگی جنسی رسید، مجرای تناسلی آن قرمز و متورم می شودبه صورت مراتب مذکور دربارۀ روش تزریق عصارۀ هیپوفیز است که کنترل اصلی رسیدگی جنسی را در بر می گیردو بدین ترتیب تعداد کنترلهای لازم روی مولد ماده کمتر می شود . درجه حرارت متوسط استخرهایی که مولدین پس از تزریق در آن زندگی می کنند مرتباً اندازه گیری می شود.برای این کار متوسط ارقام بدست آمده از درجات آب را تا ساعت 19 شب برداشت تخم و در ساعت 7 صبح همان روز بدست می آوریم ( درجه حرارت آب از ساعت ورود مولد تزریق شده به استخر تا ساعت برداشت تخم از آن می تواند دستخوش تغییرات شود ،لذا اندازه گیری مرتب آن آگاهی لازم را جهت رسیدن به نتیجه مثبت در اختیار می گذارد)

[ دوشنبه ۲۲ مرداد۱۳۸۶ ] [ 16:18 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

لقاح

لقاح مرحلۀ بسیار کوتاهی است ، اسپرماتوزوئیدهایی که توسط جنس نر در جوار جنس ماده داخل آب شناور گشته بطور تصادفی با اوول بر خورد کرده و داخل آن می گردد ، در آنجا آمیزش هسته و کروموزوم ها انجام می گیرد سپس تخم در گوشه ای قرار گرفته و از 2 تا 12 دقیقه پس از لقاح پوشش خارجی تخم که بصورت مادۀ لزجی است از تخم ترشح می شود که بنام پردۀ گشن گیری معروف است و همین پرده یکی از عواملی است که از ورود سایر اسپرماتوزوئیدها به داخل اوول جلوگیری بعمل می آورد.

این پوسته همچنین سبب می شود که تخمها به سنگریزه های کف رودخانه ، بوته ها و ساقه های گیاهان و سایر اشیاء بچسبد و در تمام دروۀ hatching در یک نقطه ثابت بماند.

تعدادی از تخمهایی که در مجاورت هم قرار گرفته اند ممکن است تلقیح نشده باشد، این تخمها ابتدا تقسیم شده و تدریجاً بدون اینکه به مرحل، گاسترولاسیون برسند تباه می شوند.

[ دوشنبه ۲۲ مرداد۱۳۸۶ ] [ 16:17 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

فصل تخم ریزی

بیشتر تاس ماهیان در فصل بهار تخم ریزی می کنند ولی ماهیان تخمگذار در فصل پاییز دیده می شوند.تخمگذاری پاییزه در تاس ماهی روسی وتاس ماهی ایرانی در رودخانه های کورا و سفید رود انجام می گیرد.

نظر به اختلاف شدید درجه حرارت آب بین رودخانه های جنوبی دریای خزر وسایر رودخانه های شمالی و رودخانه های حوزۀ دریای آزف و سیاه ، وقت تخم ریزی تاس ماهیان نیز تفاوت فراوانی با یکدیگر دارند ، چنانچه بعضی از تاس ماهیان مانند تاس ماهی آمور ، تاس ماهی سیبریه و تاس ماهی آلمانی در رودخانه های سیبریه، رودخانۀ آمور در فصل تابستان نیز تخم ریزی می کنند.

عده ای از تاس ماهیان در ابتدای فصل بهار که درجات حرارت آن پایین است تخم ریزی می کنند مانند تاس ماهی و فیل ماهی ، آن دسته از تاس ماهیان که در حرارتهای گرمتر قادر به تخم ریزی می باشند در اواخر فصل بهار تخم ریزی می نمایند مانند ماهی شیپ و اوزون برون .

[ دوشنبه ۲۲ مرداد۱۳۸۶ ] [ 16:16 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

1)   عمر تاس ماهیان

اصولاً تاس ماهیان از نظر سرعت رشد بطنی بوده و نسبتاً جزو ماهیان طویل عمر هستند بنابراین اگر شنیده شود که یک فیل ماهی 80 سال عمر داشته است چندان بعید نیست.

طرز تعیین سن درتاس ماهیان بدین ترتیب است که بالۀ سینه ای آنها را قطع کرده و پس از خشک کردن باله ها در آفتاب مقاطعی از شعاع اول بالۀ سینه ای تهیه و پس از ثابت کردن بوسیلۀ ذره بین یالوپ دوائر مخصوص را که مشاهده می شود شماره کرده وسن ماهیان تعیین می گردد. شمارش این دوائر چندان ساده نبوده وبا مقایسه با شمارش دوائر متحد المرکز فلسهای نوع      cycloid  جهت تعیین سن ماهیان فلس دار به دقت و ممارست بیشتر احتیاج دارد.

1-تاس ماهی – از مجموع تاس ماهیانی که در صید گاه 12 بهمن مورد مطالعه قرار گرفت ماهی های 11 سال تا 25 سال مشاهده گردید .24% این ماهیها 15 تا 19 سال داشتند 83% نرها 15 تا 18 ساله و 57% ماده ها 17 تا 20 ساله بوده اند.

در رودخانۀ ولگا و سواحل شمال دریای خزر سن تاس ماهی از 8 تا 32 سال و بندرت 40 سالگی تعیین شده است.قسمت اعظم نرها 10 تا 18 ساله و ماده ها 14تا 21 ساله بوده اند.

2-اوزون برون – در سواحل جنوبی دریای خزر ( رودخانه سفید رود وبعضی صید گاه های شیلات ) سن اوزون برون بین 7 تا22  سال و در یک مورد 24 ساگلی تعیین گردیده است.قسمت عمدۀ این ماهیها یعنی 70% نرها 12-13 ساله و 71% درصد ماده ها 13-19 ساله بوده اند. سن اوزون برون در ولگا و سواحل شمالی دریای خزر از 7 تا 26 سالگی تعیین گردیده که مقادیر عمدۀ نرها 10 تا 16 ساله و ماده ها 12تا 19 ساله بوده اند.

3- فیل ماهی – از تعداد فیل ماهیانی که در صید گاه برای تعیین سن مورد مطالعه قرار گرفته اند فیل ماهیهای نر 8 تا 29 سال و ماده ها 10تا 32 سال داشته اند. در نواحی شمال دریای خزر و رودخانۀ ولگا فیل ماهیانی که جهت تخم ریزی وارد رودخانه می شوند سن آنها بین 9 تا 36 سال تعیین شده است . بیشتر نرها 15 تا 21 ساله و ماده ها 20 تا 28 ساله بوده اند. البته بندرت فیل ماهیان سنگین وزن و 40 الی 80 ساله نیز در دریای خزر مشاهده شده است.

[ دوشنبه ۲۲ مرداد۱۳۸۶ ] [ 16:15 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

صید ،نگهداری وآماده سازی مولدین برای تخم کشی تاس ماهی

 تمامی ماهیان خاویاری مولد همانطور که قبلاً بیان شد در مصب و اطراف رودخانه های بزرگ و کوچک شمال ایران در دریای خزر صید می شوند، که این امر در گیلان بطور عمده در دهانه سفید رود و دهانۀ شاخه های منشعب از آن انجام می شود و در منطقۀ مازندران و گرگان نیز بیشتر در دهانۀ رود تجن و گرگانرود صورت می گیرد.مولدین معمولاً در فروردین و اردیبهشت صیدمی شوند درحال حاضر مسأله مهم مربوط به کمبود تعداد مولدین مورد لزوم کارگاههای تکثیر است.در سالهای اخیر ملاحظه می شود که بخشی از ماهیان خاویاری بالغ در دهانۀ رودخانه ها باقی مانده و به درون آنهامهاجرت نمی کنند. این پدیده مدتهاست که در سواحل ایران در دریای خزر بویژه در دهانۀ بزرگترین رودخانه جنوبی این دریا یعنی سفید رود به خوبی  مشهود است.گزارشهای واصلۀ مشابهی از دریای آزف هم حاکی از این امر است که دیگر ماهیهای خاویاری مولد را نمی توانند به تعداد کافی داخل رودخانه مهم دون و کوبان وابسته به این دریا بدست آورند و چه بسا که مدیران کارگاهها برای تکمیل ظرفیت کاری مجتمع های تکثیر و پرورش خود جهت رها سازی بچه ماهیان خاویاری به آزف اجباراً مقداری تخمهای بارور این ماهیان را از واحدهای فعال رود ولگا و رود اورال به کارگاههای تکثیر خودحمل می کنندلذا برای رفع این مشکل مدتی است که یک دسته از محققان انستیتو ماهی شناسی روستوف با انجام صید تجربی ماهیان خاویاری بالغ دریای آزف مشغول بررسیهای لازم روی آنها هستند تا معلوم شود به چه علت این بالغان برای زاد وولد از مهاجرت به داخل رودخانه های فوق خود داری می کنند.


ادامه مطلب
[ دوشنبه ۲۲ مرداد۱۳۸۶ ] [ 16:14 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

شناسایی و روده بندی تاس ماهیان :

 تاس ماهیان که ما آنها را به نام ماهیان خاویاری ، ماهی حرام ، ماهی غضروفی و سگ ماهی می شناسیم دسته از ماهیان گرانبها را تشکیل می دهند که از اعقاب ماهیان باستانی دوران اول بوده و پس از تحولات و دگرگونیهای بسیار بصورت امروزی خود درآمده اند.تا یکی دو قرن پیش این ماهیان در سراسر گیتی پراکنده و یکی از اقلام صید کشورهای مختلف را تشکیل می داده اند ولی رفته رفته نسل این ماهیان محدود به حوزه های دریاهای سیاه ومازندران و اورال گشته و اثر چندانی از تاس ماهیان در سایر نقاط دنیا به چشم نمی خورد.

امروزه بخاطر خاویار و گوشت لذیذ ، این ماهیان بسیار مورد توجه وازلحاظ ارزش گرانترین نوع ماهی در جهان هستند که از نظر تجارتی و اقتصادی برای چند کشور خاویار اهمیت بسزایی دارد.

گروهی معتقدند که تاس ماهیان در حال تکامل قهقرایی هستند یعنی بتدریج از نظر تشریحی و فیزیولوژیکی اختصاصات خود را از دست داده ومحکوم به زوال و نیستی می باشند.

گروهی دیگر اگر چه از دست دادن بعضی اختصاصات تشریحی و فیزیولوژیکی را در تاس ماهیان تأیید می نمایند ولی عقیده دارند که این ماهیان خود را با شرایط محیط سازگار نموده وبا توجه به تعداد زیاد تخمی که می گذارند قدرت تولید نسل فوق العاده ای داشته و با بدن دوکی شکل و قابلیت ارتجاع  و باله های شنای پر قدرت خود همواره از دیگر ماهیان پیش جسته و با اندکی توجه بهیچوجه خطر نابودی برای اینگونه ماهیان وجود نخواهد داشت.

بین پوزه و دهان دو جفت سبیل حساس وجود دارد که در تاس ماهیان از نظر جستجوی غذا وبسیاری ادراکات دیگر واجد اهمیت فراوانی می باشد. در روی سر جلوی چشمها دو سوراخ بینی به نام اسپیراکولوم وجود دارد که جهت تشخیص غلظت ( شوری و شیرینی ) آب و تعیین مسیر مهاجرت به رودخانه و بالعکس مورد استفاده قرار می گیرد این سوراخ فقط در جنس آسیپنزر وجود دارد . در قسمت انتهای شکم بعد از بالۀ شکمی دو سوراخ دفعی قرار دارد که سوراخ جلویی ( به طرف سر ) مربوط به دستگاه ادراری و گوارش و سوراخ عقبی محل خروج مواد تناسلی است.

 


ادامه مطلب
[ دوشنبه ۲۲ مرداد۱۳۸۶ ] [ 16:11 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

شرایط فیزیک شیمیایی نمو تخمها

حرارت : تخمهای هر گونه از انواع ماهیان خاویاری در شرایط تکثیر مصنوعی احتیاج به حرارت محیطی ویژه ای دارندتا مراحل جنینی خود را به خوبی طی کرده وتبدیل به لارو شوند .این حرارت مطابق حرارت فصول تخم ریزی در محل زادگاههای طبیعی آنها در رودخانه است که برای ماهی دراکول 15 تا 22درجه سانتی گراد ،تاس ماهی 15 تا 20 درجه و برای فیل ماهی 8 تا 15 درجه سانتی گراد است.

در طول  مدت دورۀ نمو تخم ، بالا رفتن درجه حرارت آب در دستگاه ماهی کشی خطرناک نخواهد بود برعکس افت ناگهانی درجۀ حرارت موجبات مرگ ومیر زیاد  تخمهای جنین دار را فراهم می سازد.

اکسیژن

اکسیژن محلول آبی که سطح بالای تخمهای داخل دستگاه ماهی کشی را می پوشاند باید مرتباً اندازه گیری شود ومقدار آن نباید از 5/6 میلی گرم در لیتر کمتر باشد البته مقدار اکسیژن مطلوب در مراحل مختلف رشد جنین بین 8 تا 10 میلی گرم در لیتر است.

[ دوشنبه ۲۲ مرداد۱۳۸۶ ] [ 16:9 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

شکل  استخرهای پرورش تاس ماهی

استخرهای پرورش ممکن است مربع ، مستطیل ،سه گوش وغیره باشد،بهترین فرم استخرهای پرورش تاس ماهیان مستطیل شکل است که درآن نسبت عرض به طول باید برابر یک به دو یا سه باشد.

در استخرهای پرورش ماهی قزل آلا این نسبت یک به ده می باشد.

حداقل عمل استخرها 5/1 متر و حداکثر آن 2 متر می باشد.

چرا چنین عمقی لازم است؟ چون در عمق کمتر حرارت و میزان اکسیژن بسرعت تغییر کرده وهمچنین موجودات زندۀ غذایی داخل این استخرها زود از بین خواهندرفت.

قبل از اینکه استخرها آمادۀ ریختن بچه ماهیها شوند باید کف استخرها را کاملاً تمیز نموده و علفهای آن را کند. چون تاس ماهیان دارای سبیلکهای حساس می باشند.داخل گل نمی شوند ولی در مورد استخرهای پرورش کپور ماهیان علفهای کف استخر را نمی کنند،چون کپور ماهیان حتی برای تخم ریزی هم به علف و بوته های کف استخر احتیاج دارندکف استخر را نباید بیشتر از 5/5 سانتیمتر کند

کف استخر های پرورش تاس ماهیان دارای دو شیب است یکی از  محل ورود آب بطرف در خروجی آب و شیب دیگر آن از دو ضلع جانبی بطرف مرکز می باشد.

بین سطح آب استخر ولبۀ کنارۀ استخر بایستی 5/0 متر فاصله باشد عرض جادۀ بین استخرها حداقل بایستی 5/2 متر باشد جهت جلوگیری از نفوذ آب . اگر فاصلۀ بین استخرها جهت حمل و نقل ماشین رو باشد عرض آن بایستی 4متر در نظر گرفته شود.

لازم است که سطح آب در استخرهای پرورش همواره ثابت نگه داشته شود چون بر اثر تبخیر و نفوذ بداخل زمین از مقدار آب کاسته می شود، اذا روزانه باید سطح آب اندازه گرفته و هر مقدار که آب کاهش یافت براستخر اضافه نمود.

اگر سطح آب استخرها بخوبی کنترل نشود، مقدار آب نقصان یافته و سبب کم شدن اکسیژن ، افزایش مقدار ازت خواهد شد که برای ماهیها چنین محیطی خطرناک خواهدبود.

معمولاً استخرهای پرورش را در اطراف رودخانه ها می سازند و اگر آب رودخانه به محل کارگاه سوار نباشد بایستی آب را بوسیلۀ پمپاژ به استخرها رسانید.ناگفته نماندکه در هر یک از کارگاه های تکثیر و پرورش تاس ماهیان یک استخر مادر نیز وجود دارد که جهت رسوب مواد معلق و نامحلول آب بکار برده می شود.آب مورد نیاز تمام قسمتهای کارگاه تکثیر و پرورش از این استخر ته نشین کننده یا ذخیره تأمین می گردد.

 


ادامه مطلب
[ دوشنبه ۲۲ مرداد۱۳۸۶ ] [ 16:9 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

سابقۀ تکثیر مصنوعی وباز سازی ذخایر ماهیان خاویاری در ایران

   در ایران تکثیر مصنوعی ماهیان  خاویاری در سال 1301 خورشیدی در سفید رود آغاز شده است . در طول مدت سالهای 1301-1303 تعداد 5/8 میلیون بجه ماهی در سفید رود رها شد. سپس در سال 1307 شرکت شیلات این کار را مجدداً به موقع اجرا گذاشت و درهمان سال 3 میلیون بچه تاس ماهی به سفید رود ریخت و پس از 4 سال متوقف شدن کار ، شرکت شیلات ایران دوباره از سا ل 1312 فعالیت ازدیاد مصنوعی ماهیهای خاویاری را ادامه داد.

منطقۀ ازدیاد مصنوعی در سال 1312-1313 در کیسوم بالا ، در شاخۀ کیسوم و در سالهای بعد در چولاب ( روبوی کیسوم پایین ) در شاخۀ رشت آباد برقرار بود.

عملیات ازدیادمصنوعی بطور کلی هر سال از 20 فروردین تا 10 خرداد ( 50 روز) دنباله داشت.زمان ورود ماهی در سالهای مختلف بنابر شرایط هیدرومتئولوژیکی فرق می کند ولی تجربه در سفید رود نشان داده است که قسمت عمدۀ ماهی یا تخمک جاری در اردیبهشت ماه بدست می آید که هنگام اصلی تخم ریزی تاس ماهی را در سفید رودنشان می دهد.تخم ریزی تاس ماهی در سفید رود در درجۀ گرمای آب بین 12 – 14 واغلب 17 – 20 درجۀ سانتیگراد صورت می یابد.

اعمالی که برای ازدیاد مصنوعی در سفید رود انجام می گرفت عبارت بودنداز :

1- بدست آوردن ماهیهای مولد 2- بار وری مصنوعی تخمها 3- طی دورۀ نمو تخمهای بار ور 4- نگهداری لاروها د روزهای اول 5- ریختن بچه ماهی ها در آب.

2- برای بدست آوردن مولدین بامواد تناسلی رسیده ، در فصل تخم ریزی در مرکز ناحیۀ تخم ریزی یعنی حوالی آبادی کیسوم صیدتاس ماهیان مولد را با قلاب خودگیر یا چنگک انجام می دادند. به محض جدا کردن صید از چنگکها ، ماهی خاویاری ماده را از نر که از نظر قد بزرگتر و ازحیث وزن سنگینتر و دارای شکلی آویخته و کم وبیش ارتجاعی است جدا می کردند برای اینکه مولدین ماده را زنده و بدون له شدن تخمکها به منطقۀ تکثیر مصنوعی برسانند یک سرطنابی را به دم آنها و سر دیگرش را به انتهای قایق می بستند و آن را در آب بحالت شنا حرکت می دادند .قبل از بستن به قایق فتیله ای از پنبه یا پارچه و غیره در منفذ تناسلی ماهی ( مخرج ) فرو می بردند تا در موقع حرکت دادن تخمهای ماهی درآب جاری نشود تاس ماهیهای ماده با تخمهای کاملاً رسیده را  که معمولاً دارای شکمی نرم می باشند و با کمترین فشار تخمک آنها به آسانی از راه منفذ تناسلی جاری می شود به محض رساندن به منطقۀ عملیات فوراً برای تخم کشی مورد استفاده قرار می دادند.ولی دربارۀ تاس ماهیهایی که دارای تخمهای کاملاً رسیده نبودند ویا بعضی از آنها نزدیک به رسیدن بودند ( پس از یک یا چند روز ) با داشتن منفذ تناسلی سرخ وبه بیرون برگشته و شکمی نرم و ارتجاع کم شناسایی می شدند آنها را برای رسیدن کامل مواد تناسلی در منطقۀ عملیات در بند نگه می د اشتند. برای انجام این کار در سفید رود نزدیک کناره که دارای عمق زیادنبوده( 7/0 تا 1 متر ) و دارای جریان معتدل بوده است تیرهای چوبی قرار می دادند وبه هر تیر چوبی یک ماهی با منفذ تناسلی مسدود شده با فتیله ای را می بستند.

برای بستن از طنابی به طول 2 تا  3 متر استفاده می کردند بدین ترتیب که یک سر آن را به دم ماهی و سر دیگرش را به تیر می بستند.از بدو بستن ماهی برچسبی هم ( تخته کوچک ) به تیر مربوطه نصب می کردند که شماره ماهی و تاریخ بستن آن را با ذکر ساعت در روی آن قید می کردند .واین مشخصات را عیناً به دفتر عملیات منتقل می کردند. برای اینکه بدانند ماهیها به مرحلۀ رسیدگی رسیده اند هر دو ساعت یک بار آنها را در بند بازدید می کردند. در منطقه همیشه 5 تا 10 ماهی نر زنده به طور آماده نگهداری می شد تا همین که ماهی ماده مولدرسید ،پس از تخم کشی جهت اجرای عمل لقاح مصنوعی از اسپرم آنها استفاده شود . ماهیهای نر را هم در بند نگهداری می کردند بدین ترتیب که یک ماهی ماده را میان دو ماهی نر به فاصلۀ تقریباً یک متر قرار می دادندبرای بار ور کردن تخمها و انجام تکثیر مصنوعی با ورود چند ضربه توسط یک پتک چوبی روی جمجۀ ، ماهی مولد مادۀ زنده را بیهوش و بی حرکت کرده وسپس آن را به قلابی آویزان می کردند ولگنی لعابی تمیز و خشکی را به قطر 60 تا 65 سانتیمتر زیرآن قرارمی دادند پس از انجام این کار فتیله را از منفذ تناسلی ماهی خارج می کردند و با دست شکم آنرا فشار می دادند تا تخمهای آن جاری شود با توقف جریان تخمها شکم ماهی مولد را با کارد بریده و تخمکهای باقیمانده را از حفرۀ باطنی خارج می کردند چون در طول مدت اجرای عملیات فوق معمولاً تخمها آلوده به خون و مخاط می شوند آنها را با آب گل آلود رودخانه می شستند ( این شستشو که به نام شستشوی یکم بوده با چندین بار تعویض آب انجام می گرفت.)

برای این که به غشاء نازک تخمها آسیبی نرسدآب را آهسته از جدار لگن وارد آن می کردند (مدت این شستشو 5 دقیقه بطول می انجامید ادامۀ شستشو به مدت بیشتر سبب متورم شدن میکروپیل در اوول و بسته شدن آن می گردد.)سپس  روی تخمهای موجود در لگن آب می ریختند بطوریکه تا نیم سانتی متر از بالای سطح آنها را فرا گیرد.درحین شستشوی تخمها اسپرم را هم آماده می کردند و برای این کار تاس ماهی نر زنده را نیز مانند ماده می کشتند درصورت جاری بودن اسپرم ،ماهی را به حوله می پیچیدند و سپس آن را به دست گرفته به طرف پشت خم می کردند بیضه را در آورده ودر تنظیف پیچیده درکف دست روی لگن می فشردند تا اسپرم ریخته شود به هر حال اسپرم را با تخمها درلگن 2تا 3 دقیقه با دست هم می زدند و سپش آنها را در یک دقیقه به حال خود رها می کردند. نتیجه عمل بار ور گشتن تخمها با سخت شدن غشاء آنها مشخص می شد پس ازآن برای جدا کردن باقیماده اسپرم از تخمهای بارور شده و از بین بردن چسبندگی آن به دیواره وته لگن آنها را با آب گل آلود رودخانه بوسیلۀ گرداندن انگشتان نیمه خمیده دست شستشو می دادند زیرا 3 تا 4 وگاهی 5 تا 7 دقیقه پس از بارور شدن تخمها ، چسبیدن آنها به دیواره و ته لگن وگاهی پس از 2 تا 3 دقیقه بین خود تخمها نیز آغاز می گرددکه با احساس این وضع فوراً بهم زدن بوسیلۀ انگشتان را باشدت بیشتری انجام می دادند. اگر این عمل بموقع بهم چسبیده و در اثر نمو قارچ ساپروگلنیا از بین می رفتند.

شستشوی اخیر که شستشوی دوم نامیده می شود تا از میان رفتن کامل چسبندگی 15 تا 20 دقیقه بطول می انجامد.شستشوی دوم بطور حتم با آب گل آلود رودخانه انجام می گرفت. بعد از این عمل لگن را با تخم در ترازوی معمولی روی یک میز تعین وزن می کردند. با کم کردن وزن لگن از وزن کلی ، وزن خالص تخمها بدست می آمد از این تخمها مثلاً 10 گرم را با ترازوی دقیقی وزن می کردند تعداد تخمهای 10 گرم را می شمردند شمارۀ متوسط تخمها را در یک گرم معلوم می کردند وبا ضرب کردن این تعداد در وزن کلی تخمها ( به واحد گرم ) به شمارۀ تخمها که از یک ماهی بدست  آمد بودپی می بردند.

پس از توزین لگن با تخمهای بارور ، روی آن آب ریخته وآن را به کنار دستگاههای ماهی کشی که قبلاً در رودخانه بطورآماده گذاشته شده بودند حمل می کردند. کارشناس با لیوانی حلبی نیمه مخروطی دسته دار با ته توری به حجم معین ، تخمها را در دستگاه ماهی کشی سسگرین تقسیم می کردند.در هر دستگاه معمولاً 20 هزار تخم تاس ماهی را جا می دادند و چون تخمهای دراکول ریز ترست 30 هزار عدداز آنها را در دستگاه فوق می ریختندو در مواقع ضروری میزانهای نامبرده را به دو برابر افزایش می دادند.برای جلوگیری از تلفات تخمهای بارور ضمن جاری کردن بهتر آب در بین آنها ، از حجم تخمهای محتوی دستگاه نیز می کاستند. ( دستگاه ماهی کشی که برای تاس ماهیان بکار می بردند یعنی دستگاه سسگرین جعبۀ چهارگوش با کفی از تور مسی متشکل از شبکه های یک میلی متر مربعی است که معمولاً از چوب کاج ساخته می شود. درازای هر دستگاه 60 ، پهنا 40 و بلندی 25 سانتیمتر است . در زوایای درونی این دستگاه تخته سه گوش کوچک در تمام بلندی آن نصب می کنند تا  از کند شدن جریان آب در گوشه ها جلوگیری بعمل آید . به همۀ قسمتهای دستگاه لاک الکل یا لااقل روغن الیف زده می شود.

پیش از بکار بردن دستگاهها آنها را دقیقاً بازدید کردندتا همه جای آنها کاملاً سالم باشد. جعبه ها را ردیف در رودخانه می چینند وبا طناب بهم دیگر می بستند. درمنطقۀ عملیات برای استقرار دستگاهها جای مناسب انتخاب می کردند وآنها را در چند ردیف در آنجا مستقر می کردند . ابتدا 3 تا 4 تیر چوبی در یک ردیف ( عمود بر کنار رودخانه ) می کوبیدند ویک چوب دراز بطور افقی به موازات سطح آب به تیرهای نامبرده می بستند.همین طور در بالا یا پایین این ردیف تا تیرهای چوبی به فاصله 15 متر ، ردیفهای دیگری در رودخانه مستقر می کردند و چوب افقی را مثل اولی به آنها می بستند. بدین ترتیب به چوب افقی یک یا چند ردیف دستگاههای ماهی کشی را می بستند در رأس هر ردیف یک جعبۀ مثلثی به نام جعبۀ نگهدارنده قرار می دادند.کف این جعبه فاقد تور مسی بوده ودرآن چیزی نمی ریختند ( این جعبه امواج رودخانه را پیش از رسیدن به سایر جعبه های دستگاه ماهی کشی ، با دماغۀ تیز خود مستهلک می کرد و گذشته از آن مانع چسبیدن لجن وسایر اجسام شناور در آب رودخانه به جعبه های بعدی دستگاه سسگرین می شد) از جعبه ها مرتباً بازدید می کردند و مواد رسوب کرده روی آنها را پاک می کردند بدنبال این جعبه نگهدار جعبه های بعدی دستگاه را می بستند . تعداد دستگاهها معمولاً10 تا 15 عدد بوده است . ( تقریباًبه ظرفیت تخمهای یک ماهی ماده ) به هر دستگاه دو حلقه ، یکی به جعبۀ نگهدار بسته شده بود به چوب افقی و یا به یکی از تیرها حلقه زده می شد. سپس دستگاه اول را به جعبه نگهدار و دستگاه دوم را به اولی و همین طور تاآخر با طناب بوسیلۀ حلقه ها وصل می کردندفاصلۀ دستگاههای یک ردیف از هم 15 تا 20 سانتیمتر بوده است. حلقه های دو دستگاه همجوار را در بلندیهای مختلف به هم پیچ می کردند.

به ترتیبی که دیوارۀ عقبی دستگاه اول در ثلث بالا و در دیوارۀ جلویی دستگاه دوم ثلث پایین قرار می گرفت .با این طرز بستن دستگاهها در رودخانه دیواره های جلویی هر دستگاه شیب کوچکی پیدا می کردتا گردش آب درآن آسان شود.

برای این که دستگاهها تحت تأثیر فشار و جریان آب پیچ نخورند ودر یک ردیف قرار گیرند دو پهلوی آنها را از جعبۀ نگهدار تا آخرین دستگاه توسط تختۀ باریکی با نخ می بستندو آنها را در مسیر جریان معتدل آب قرار می دادند.در اثر جریان کند آب ، در سوراخهای تور فلزی دستگاهها  ،گل ولجن رسوب می کرد، در جریانهای خیلی تند هم به تخمها آسیب مکانیکی می رسید، لذا پاک کردن کف آنها بوسیلۀ تکان دادن انجام می گرفت واین عمل در حدود 6 بار در شبانه روز و هر بار تقریباً با سه تکان (سه بار بالا و سه بار پایین ) تکرارمی شد.پس از چند ساعت تخمهای بارور نشده وفاسد را از تخمهای بارور و سالم که به طور طبیعی نمو می کنند و از لحاظ رنگ و اندازه شناخته می شونداز هم جدا می کردند و برای اینکار با کفگیر تنظیفی با دست چپ مقداری تخم از دستگاه بر داشته و با پنسی در دست راست تخمهای فاسد وآلوده به ساپروگلنیا را برداشته بیرون می ریختندو تخمهای سالم کفگیر را دوباره در دستگاه مربوطه می ریختند همینطور این کار را ادامه می دادند تا اینکه تک تک دستگاههای یک ردیف از آلودگی پاک شوند.

گاهی قارچ ساپروگلنیا تقریباً همه دستگاه را مانندبرف فرا می گرفت بطوری که پاک کردن آنها میسر نمی شد که دراین صورت محتوی دستگاه را دو ر می ریختند. طول مدت دورۀ انکوباسیون یا دورۀ نمو تخم بسته به درجۀ گرما کم و زیاد می شود ودر مورد ماهیان خاویاری این مدت در گرمای 20 درجه آب تقریباً 5/3 شبانه روز بوده و در 15 درجه آب بطور متوسط 3 شبانه روز می باشد.پس ازاین مدت لاروهای حاصله که دارای اندوختۀ غذایی (زرده ) برای تغذیۀ روزهای نخستین هستند پدیدار می شوند.  هنگامیکه غشاء تخم پاره می شود چون غشاءها وزن مخصوص شان از آب کمتر است روی سطح آب می آیند که آنها را با کفگیر تنظیفی جمع کرده بیرون می ریختند.برای آنکه این غشاءها بیشتر روی آب بیایند دستگاه را تکان می دادند وسپس لاروها را به دستگاههای مخصوص ویا به دستگاههای معمولی منتقل می کردند چون ماهیهای کوچک بخصوص بچه سس ماهیها از زیر دستگاه ها لاروها را از دم  کشیده و می خوردهد، به این جهت یک صفحه از تور ثانوی با چشمه های 2 تا 5/2 میلی متر مربعی را با چفت در زیر تور اصلی دستگاه ضمیمۀ آن می کردند .پس از این که لاروها دو سه شبانه روز در دستگاه می ماندند و مقداری از مواد اندوخته غذائیشان به مصرف می رسید آنها با در رودخانه رها می کردند تا خود را پس از مصرف شدن بقیۀ مواد اندوخته برای تغذیه در محیط بیرون آماده سازند. معمولاً برای ریختن لاروها در رودخانه ها دستگاهها را به عقب قایق بسته و درحال شنا حرکت داده ولاروها محتوی آنها را در نقاط معینی در آب رها می کردندو برای محافظت بیشتر از لاروها از خطر ماهیهای مضر ودرنده آنها را شب هنگام ، دسته دسته در فضاهای وسیعتری در چندین نقطه رودخانه پخش می کردند.(کیوان1334)


ادامه مطلب
[ دوشنبه ۲۲ مرداد۱۳۸۶ ] [ 16:8 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

روش های پرورش تاس ماهیان

برخلاف بسیاری از گونه های دیگر ماهیان هدف از پرورش تاس ماهیان نگهداری آنها در استخرهای پرورشی و عرضۀ آن به بازار نیست بلکه منظور نهایی حفظ نسل و افزایش ذخائر این ماهیان در دریا و رودخانه ها و بدست آوردن خاویار است.

درطی صد سالی که از تکثیر و پرورش تاس ماهیان می گذرد روشهای گوناگونی جهت پرورش تاس ماهیان برگزیده شده است که اینک بشرح آنها در زیر مبادرت می شود:

الف ) پرورش در حوض – دراین روش بچه تاس ماهیان را فقط در حوض های بتونی پرورش می دهند و وزن آنها را به 1 تا 2 گرم می رسانند. دراین روش بطور کلی استخرهای خاکی موجود نیست.

نگهداری تاس ماهیان در حوضهای بتونی نه تنها از رشد و نموشان می کاهد وسبب اختلالات عمده ای در فیزیولوژی اعضاء و بعضی از غرایز ماهیها می گرددبلکه از نظر اقتصادی مقرون  به صرفه نیست چون مقدار زیادی غذا اعم از غذاهای زنده و غیر زنده باید مصرف گردد.

مسأله دیگر اینکه بچه ماهیها به نوعی عادات غیر طبیعی دچار می شوند، مثلاً غذا خوردن در ساعات معین ،جستجو نکردن غذا ها ، از دست دادن قدرت عکس العمل ،دفاع در مقابل دشمنان است .در اینصورت پس از ریختن بچه ماهیها به رودخانه نمی توانند غذای خود را بیابند واز دست دشمنان خود رهایی یابند.

در پرورش تاس ماهیان در حوضهای بتونی امکان شیوع بیماری نیز زیاد است.بنا بدلایل فوق پرورش تاس ماهیان بدین روش چندان مفید واقع نخواهدشد.

ب) پرورش در استخرهای خاکی ( روش مردابی )-  لاروها پس از نگهداری در جعبه های توری مخصوص که در خود استخر ها نصب شده است به استخر رها می سازندبنظر می رسد که این نوع پرورش خیلی ساده است ولی دقت بسیاری لازم دارد،انتقال لاروها از انکوباتورها به جعبه های توری شناور و همچنین نگهداری لاروها در داخل این جعبه ها دارای اشکالات زیادی است.

تهیۀ غذای زنده مخصوصاًدر زمانی که لاروها احتیاج به غذاهای ریز دارند و در داخل جعبه های شناور نگهداری می شوندبا مشکلاتی توأم می باشدزیرا بایدبرای بدست آوردن این غذاهای زنده تمام استخر سرشار از مواد غذایی باشد تا مقداری هم در دسترس لاروها قرار بگیرد.

با آزمایشاتی که در روی خون بچه تاس ماهیان در شرایط پرورش در استخرهای خاکی و شرایط طبیعی بعمل آمده ، نشان داده شده  است که پرورش ماهیها به این طریق کاملاً شبیه پرورش در رودخانه های طبیعی می باشد.

ج) روش ترکیبی – این روش عبارت است از که ابتدا بچه ماهیها را تا چند روز پس ازجذب کیسه زرده در حوضهای بتونی گرد نگهداری می کنند و پس از شروع تغذیۀ فعال آنها را به استخرهای خاکی منتقل می نمایند.دراین روش هم حوض بتونی و هم استخر خاکی موجود و واجد مزایای زیراست:

1- مقدار مخصوص ماهی موردنظر را تأمین می کند.

2- مدت پرورش ماهی کوتاهتر است ودر 20شبانه روز محصول ماهی به 100کیلوگرم بر هکتار می رسد.

3- دراین روش ماهیهایی که قبلاً در حوضچه بتونی پرورش یافته اند خوب می توانندخودرا با شرایط غذایی استخر ها تطبیق دهند.

4- دراین روش می توان چند نوع ماهی را دریک استخر با هم پرورش داد.

5- اشکالات روش استخرهای خاکی و خطرات پرورش حوضهای بتونی را نیز ندارد.

استخرهای پرورش تاس ماهیان چگونه است.

   چون در هر دو روش پرورش بطریق ترکیبی و مردابی استخرهای خاکی مورد استفاده قرار می گیرد لذا در اینجا بشرح چگونگی استخرهای خاکی پرورش تاس ماهیان مبادرت می شود. پس از تجربیات زیادی که درمورد پرورش تاس ماهیان آمده است سعی شده که وسعت هر یک از استخرها بطور متوسط دو هکتار باشد.

چرا دو هکتار که بهترین اندازه استخرهاست در نظر گرفته می شود؟

اندازه های کوچکتر نتایج خوبی در بر ندارند زیرا در چنین استخرهایی حرارت زود بالا می رود ، آلودگی بسرعت انتشار می یابد و دشمنان بچه ماهیان از قبیل مار ، قورباغه وسایر آبزیان در محیط محدود رشد ونمو یافته وبسادگی بچه ماهیان را می خورند.

اگر استخرها بزرگتر از معیار ذکر شده یعنی 10 تا 20 هکتار باشد کنترل آن آسان نخواهدبود بطور کلی تجربه نشان داده است که استخرهای دو هکتاری واجد جمیع شرایط مطلوب می باشدو محصول ماهی د رآنها بیشتر است.

[ دوشنبه ۲۲ مرداد۱۳۸۶ ] [ 16:2 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

ذخیره سازی مولدین

ظرفیت حوضچه های دریافت مولدین طوری پیش بینی می شود که بتواند همۀ انواع ماهیان خاویاری را با توجه به جثه و وزن آنها پذیرا باشد. ظرفیت این حوضچه ها طوری است که می توانند دوقطعه فیل ماهی150 کیلوگرمی و با ده قطعه تاس ماهی 15تا 20 کیلو گرمی را با دبی آب 3 لیتر در ثانیه و حرارتی برابر 15 تا 17درجه سانتیگراد در خود جای دهند.اثر درجه حرارت در رسیدگی تخمدان و همچنین جاری شدن  تخمها از اهمیت خاص خود برخوردار است . برای این که این دو مرحله در بهترین شرایط ممکن به ثمر برسند مولدین ماده را نباید در آبی از حوضچه ذخیره سازی وارد کرد که درجه حرارت آن کمتر از درجه حرارت آبی باشد که ماهی در آن صید شده است.درجه حرارت حوضچه سه بار در روز باید اندازه گیری و کنترل شود . نگهداری مولدین در حوضچه های ذخیره نباید از 10 روز بیشتر تجاوز کند این مدت بطور متوسط بین 4 تا 6 روزمی باشد.

در بعضی ازمواقع وقتی که تعداد مولدین نر کم است، باید آنها را برا ی مدت بیشتری در حوضچه های ذخیره سازی نگهداری کردتا بتوان برای دومین بار نیز از آنها اسپرم گیری بعمل آورد.طبق معمول باید مولد نر و ماده را جدا ازهم نگهداری کرد.ولی بعد از تزریق عصارۀ هیپوفیز به مولدین ماده ، در جمع آنها یک مولد نر هم رها می سازند درطول مدت فصل زاد و ولد ماهیان خاویاری  جهت حفظ گردش کار انکو با تورهای مجتمع تکثیر باید همیشه به تعداد لازم مولد ماده در اختیار داشت تا بتوان همزمان انکوباتورها را مورد بهره برداری قرار داد.

 

[ دوشنبه ۲۲ مرداد۱۳۸۶ ] [ 16:1 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

درصد مرگ ومیر لاروها

به صورت در طول مدت این مرحله وضع بهداشتی داخلی حوضچه ها باید در سطح عالی باشددر عین حال بررسی و محاسبه مرگ ومیر تعداد لاروها نیز از اهمیت اقتصادی خاصی برخوردار است درعمل نسبت مرگ ومیر نزد دراکول و تاس ماهی درحدود 30% است نزد فیل ماهی این نسبت به 40%می رسد که این امر بیشتر به عادت همجنس خواری این ماهی مربوط است.بهمین جهت هرگاه نوزادهای این ماهی به وزن 120 میلی گرم می رسیدند آنها را از جمع افراد ریزتر خارج می کنند.بعلاوه همانطور که قبلاً نیز بیان شد لاروها و نوزادهای این ماهی نسبت به بالا رفتن درجه حرارت نیز حساس هستند.هرگاه تعداد لاروهای تلف شده کم وهمچنین مرگ ومیر به شکل توده ای در داخل آنها ظاهر شود در این صورت لازم است همه روزه تلفات را برای بدست آوردن درصد تلفات نهایی یادداشت می کنیم .

[ دوشنبه ۲۲ مرداد۱۳۸۶ ] [ 16:0 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

درجۀ حرارت

تخم گذاری تاس ماهیان در درجات مختلفی از حرارت صورت می گیرد ، این حرارت بسته به حوزه های مختلف حتی در یک نوع ماهی نیز متفاوت است . مثلاً فیل ماهی در رودخانۀ ولگا از 8 درجه سانتیگراد شروع به تخم ریزی می کند با اینکه اکثر مؤلفان بر این عقیده اند که در حرارت 20 درجه تخم گذازی فیل ماهی متوقف می گردد ولی نگارنده خود شاهد انکوباسیون تخم فیل ماهی در حرارت 20 – 21 درجه سانتیگراد در رود خانۀ سفید رود بوده است.در مورد ازون برون چند درجه بیشتر از این درجه حرارت نیز تخم گذاری و انکوباسیون صورت می گیرد ( سفید رود)

[ دوشنبه ۲۲ مرداد۱۳۸۶ ] [ 15:59 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

پرورش بچه ماهیها

دورۀ اول پرورش: این دوره برای ذخیره دار کردن استخر با بچه فیل ماهیها که پیش رس و  وزن آنها بین 100 تا 120 میل گرم است انجام می گیرد.بچه فیل ماهیها معمولاً در آخر ماه مه به این وزن می رسند.هر استخر با 75%هزار قطعه بچه فیل ماهی در هکتار ذخیره دار می شود. برای اینکار معمولاً بچه فیل ماهیها را بطور پراکنده در نقاط مختلف استخر می ریزند . بچه فیل ماهیها در استخرها بطور متوسط به مدت یک ماه نگهداری و تغذیه می شوند، که در آخر این زمان وزن متوسط هر قطعه از آنها باید به 3 میلی گرم برسد مقدار مرگ ومیر بچه فیل ماهیها در این دوره به 30%بالغ می شود.

قبل از شروع دروه دوم پرورش که از آخر جون آغاز می شود استخرها به مدت 3 تا4 روز برای خشک کردن ، خالی نگه داشته می شود. این امر اجازه می دهد که کف استخر دوباره فعال شود و همچنین بچه فیل ماهیهایی که احتمالاً لابه لای گیاهان به تله افتاده و احیاناً زنده مانده اند تا قبل از ذخیره دار شدن مجدداستخر از نوزادان جوان فیل ماهی کشته شده و مبادرت به همجنس خواری نکنند . گاهی اوقات هم جهت اطمینان بیشتر برای از بین بردن این بچه ماهیهای باقیمانده کلر فعال نیز به محیط اضافه می کنند.

دوره دوم پرورش : دراین دوره استخرها با نوزادان جوان دراکول و تاس ماهی ذخیره دار می شوند باتوجه به اینکه از غنای کف استخرها از کود وبنتوسها ، در طول مدت پرورش بچه فیل ماهیها در دورۀ اول پرورش بمقدار زیاد کاسته می شود ،لذا استخرها با تعداد کمتری از نوزادان جوان دراکول و تاس ماهی ذخیره دار می شوند ( 50 هزار قطعه در هکتار)  وزن متوسط این نوزادان جوان برای دراکول 60 تا 80 میلی گرم و برای تاس ماهی 80 تا 100 میلی گرم است . یک ماه بع یعنی آخر ماه جولای حداقل وزن بچه های پرورش یافته دراکول به 5/1 گرم و تاس ماهی به 2 گرم می رسد که

در این موقع آنها را بطرف دریا رهامی کنند . مقدار تلفات بچه ماهیها برای این دوگونه در دورۀ دوم پرورش 50 درصد است.


ادامه مطلب
[ دوشنبه ۲۲ مرداد۱۳۸۶ ] [ 15:59 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

درصد مرگ ومیر

درصدهای مرگ ومیر معمولاً در مرحلۀ 5 ( چهار پلاستومر ) با مرحلۀ 16 و مرحلۀ 32 ( مرحلۀ چرخش جنین ) متمرکز هستند. درصدهای مرگ ومیر هر مرحله تقریباً روی 100 عدد تخم بعنوان نمونه محاسبه می شود برای مرحله 32 بین 20 تا 25 درصد و حتی 30 درصد مرگ ومیر برای همۀ گونه ها در نظر گرفته می شود.

فیل ماهی بین سایر گونه های ماهیهای خاویاری شاید تنها گونه ای است که در طول مراحل رشد جنینی حداکثر تلفات را بهمراه دارد. کارشناسان علت را به دو مسألۀ مختص به این ماهی نسبت می دهند که یکی ازآنها مربوط به مقدار زیاد تخمی است که از هر فیل ماهی مولد ماده بدست می آید و دیگری اختلاف کیفیت زیادی که در تخمهای حاصله از تخمدانهای آنها مشاهده می شودبعلاوه این که فیل ماهی ماده مولدهر چه پیرتر باشد وتخمهای بیشتری هم بدهد شانس بارور شدن درصد قابل ملاحظه ای از تخمهای آن در لقاح مصنوعی بیشتر خواهد بود.

[ دوشنبه ۲۲ مرداد۱۳۸۶ ] [ 15:57 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

چگونگی پرورش تاس ماهیان

بعد ازاینکه بچه ماهیها از تخم درآمدند و بصورت لارو تکامل یافتندیعنی پس از اتمام دورۀ انکوباسیون ابتدا به روش اولانووسکی تعداد لاروهای حاصل مورد شمارش قرار می گیرد.

دستگاهی که برای شمارش لارو در نظر گرفته شده است شامل یک ترازو ،طشت و یک ظرف فلزی مدور است که در داخل این ظرف مدور یک ظرف فلزی الک مانند با قطر کمتر قرار گرفته است . کف این الک از شبکۀ توری سیمی به قطر نیم میلی متر تشکیل شده است.

ترازو را روی میز مستقر می نمایند سه چهارم حجم ظرف مدور را از آب پر می کنند وروی ترازو می گذارند ،درمیان این ظرف ، ظرف الک مانند را که قطرش کمتر است قرار می دهند وزن دو ظرف و آب محتوی آنرا یادداشت می کنند.ظرف توری الک مانند را خارج کرده واز داخل طشت مقداری از لاروها را روی آن می ریزندآب از توری ظرف خارج می شودولی لاروها باقی می مانند سپس ظرف را بلند کرده تا بقایای آب آن نیز ریخته شود .بعدازاین کار ظرف محتوی لاروها را بار دیگر در ظرف اولی که روی ترازو است قرار می دهندوزن حاصل را یادداشت کرده از تفاوت بین وزنهای دومی و اولی وزن لاروها بدست می آید.

 

 

[ دوشنبه ۲۲ مرداد۱۳۸۶ ] [ 15:56 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

جریان آب

محلهای تخم ریزی تاس ماهیان آب راکد نبوده بلکه دارای جریان نسبتاً سریع است . نقاط تخم ریزی تاس ماهیان رودخانه ای یا نیمه مهاجر دارای جریان سریع و حتی سیلابی است. جریان آب در محلهای تخم ریزی تاس ماهی بین 5/0 تا 5/1 متر در ثانیه تعیین شده است.

 

[ دوشنبه ۲۲ مرداد۱۳۸۶ ] [ 15:55 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

) تولید مثل تاس ماهیان

تاس ماهیان از دستۀ ماهیان تخم گذار vijipar بوده تخمها و اسپرم در داخل آب شناور شده و لقاح بطور تصادفی صورت می گیرد .این ماهیها از بچه های خود هیچگونه مراقبتی بعمل نمی آورندتاس ماهیان برای تخم ریزی به رودخانه های آب شیرین مهاجرت کرده و رودخانه هایی  را که انتخاب می کنند اغلب گل آلود ، نسبتاً عمیق و دارای جریان شدیدی است ، تخم تاس ماهیان به بوته ها و برگهای داخل آب یا به سنگریزه های کف رودخانه می چسبد و در حالی که آب رودخانه از روی آن می گذرد عمل انکوباسیون انجام گرفته و تبدیل به لارو و بچه ماهی می گردد.

بچه ماهیها پس از اقامت دو تا شش ماه در داخل رودخانه د رحالی که درجهت مخالف جریان آب شنا می کنند بطرف دریا سرازیر می گردند.

[ دوشنبه ۲۲ مرداد۱۳۸۶ ] [ 15:52 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاری

بر اساس اطلاعات موجود نخستین آزمایش در مورد بارور کردن مصنوعی تخم ماهیان در سال 1758 بوسیلۀ یک افسر جزء اطریشی بنام ژاکوبی روی ماهی قزل آلا و ماهی آزاد به عمل آمد که این امر مورد تأئید بوفون ، لاسپر ، فور کرویی و آلانسون  قرار گرفت و مطلب در کتاب صید دو هامل نیز به چاپ رسیده است. کشف ژاکوبی در آزمایشگاههای علمی برای مطالعات جنین شناسی مورد استفاده قرار گرفت وتا سال 1842 از آن نتایج کاربردی کاملی بدست نیامد ، ولی در همین تاریخ بود که در فرانسه یک صیاد عامی و بی سواد رودخانه برس به نام رمی ، باروری مصنوعی را  روی تخم قزل آلا انجام داد وبه کمک ژهین موفق به تربیت بچه ماهیهای حاصله شد. رمی با روش خود توانست هزارها ماهی قزل آلا را که سن آنها بین یک تا سه سال بود در داخل استخر پرورش دهد.

در سال 1848 دقت آکادمی علوم فرانسه نسبت به عمل دو صیاد نامبرده جلب شد واز آن به بعد تکثیر مصنوعی ماهیان در کشور فرانسه ، انگلستان ، آمریکا ، روسیه وهلند و غیره پا به مرحلۀ عمل گذاشت.در روسیه بعلت حساسیتی که وجود تاس ماهیان از نظر تولید خاویار گرانبها و گوشت برای آن کشور داشت درجهت حفظ نسل آنها در دریای خزر ، دریای آزف و دریای سیاه و در آبهای شیرین گامهای استوار برداشته شد. تاس ماهیان به دو دستۀ دریا زی – رود کوچ و ساکن آبهای شیرین تقسیم می شوند. اکثر گونه های تجارتی تاس ماهیان رود کوچ هستند ، یعنی بیشتر مدت زندگی خود را در دریا و در نزدیکی سواحل و مصبا ها می گذرانند.وفقط برای تخم ریزی وارد رودخانه ها می شوند.بستن سد های زیاد بر روی رودخانه های بزرگ مثلاً مانند ولگا ، اورال ، کورا و سفید رود مانع رسیدن تاس ماهیان به محلهای تخم ریزی در این گونه رودخانه ها می شود.بهمین علت تعداد زیادی از این ماهیان در نقاطی متمرکز می شوند که فاقد شرایط مطلوب برای تخم ریزی هستند برای جبران این نابسامانیها دانشمندان روشهایی برای تکثیر مصنوعی تاس ماهیان طراحی کرده اند.

ف . و . اوفسیا نیکوف عضو آکادمی روسیه برای نخستین بار در سال 1870 توانست تحت شرایط مصنوعی اولین نمونۀ ماهی خاویاری حوزۀ دریای خزر به نام استرلیاد را که بومی رود ولگا و بعضی رودخانه های شمالی این حوزه است بطور مصنوعی تکثیر کند. یکی دیگر از اعضاءآکادمی روسیه به نام آ. آی . درژاوین (1947) و همچنین ن . ال . ژربیلسکی (1956) .  و.و میلشتاین (1982)  وتنی چند از دانشمندان دیگر تکنیک مزبور را اصلاح کردند بطوریکه امروزه با کاربرد این تکنیکها میلیونها بچه ماهی های خاویاری تولید شده در تفریحگاههای روسیه ، ایران و بعضی کشورهای تازه به استقلال  رسیده حوزۀ دریای خزر به آبگیرهای ولگا ، کورا ، سفید رود ،دن ،کوبان ، آمور و چند رودخانۀ دیگر رها می شود.

 

[ دوشنبه ۲۲ مرداد۱۳۸۶ ] [ 15:52 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

تغذیۀ لاروها

تغذیۀ لاروها در روزهای اول از طریق جذب ذخائر ویتلین محتوی کیسه زرده خود و در عین حال بوسیلۀ تغذیه از میکروارگانیسم های زیر موجود در محیط مانند کوپه پودها و دافنی ها که طبعاً قادر به عبور از صافی بخش ورودی آب به حوضچه ها هستند تأمین می شود. بعلاوه برا ی تغذیۀ بهتر لاروها مقدار زیادی از کرم سفید کم تار زنده (الیکوخت )ساملوری شده را نیز به نسبت 3 گرم برا ی هر 1000 قطعه لارو در سطح  حوضچه بطور پراکنده می ریزیم .به تجربه ثابت شده است که تغذیۀ لاروها با کرم اولیگوخت در این مرحله از پرورش بطور جالب توجهی به رشد آنها کمک کرده و به مقدار قابل ملاحظه ای از مرگ و میر آنها جلوگیری می کند.

تغذیۀ لاروها با این غذا در دو روز اول زندگی آنها یکبار و هر بار در ساعت 10 صبح انجام می شود ولی از روز سوم یا چهارم به بعد این تغذیه دوبار در روز یکی در ساعت 8 صبح و دیگری در ساعت 3 بعدازظهر به موقع اجرا گذاشته می شود.

به هنگام توزیع غذا در حوضچه ها شدت جریان آب آنها را کندتر کرده و به مقدار 6% لیتر در ثانیه می رسانیم زیرا این امر به لاروها اجازه می دهد که با سهولت بیشتر از طعمه وارده در محیط خود تغذیه کنند. پس از7 تا 10 روز از سپری شدن زندگی لاروها و جذب کامل ویتلین کیسه زرد برحسب درجه حرارت آب حوضچه های پرورشی و گونه های ماهیان خاویاری مربوطه ، بچه ماهیها بطور فعال شروع به تغذیه  از دانه ها و قطعات درشت تر غذا می کنند، که این فعالیت در مقطعی از افزایش تدریجی درجه حرارت آب بیشتر می شود.بعد از 20 روز ا زنخستین روز پیدایش لاروها ، بچه ماهیان را با خمیری تهیه شده از جسم گاماروس ها و محصول krtf تغذیه می کنیم.

ماهیهای جوان سریعاً با مصرف این غذای ساخته شده سازش حاصل می کنند. درعین حال باید افزود که با رسیدن وزن بچه ماهیها به 300میلی گرم ، اضافه کردن کرمهای کم تار درسته (الیگوخت ) به غذای آنها رژیم را از تناسب مطلوبی برخوردار می کند.از وزن 500میلی گرمی به بعد می توان بعنوان غذایی زنده از سخت پوست آرتمیاسالینا استفاده کرد.ضرایب مصرف کرم کم تار سفید ( الیگوخت ) آرتیماها و دافنی ها بوسیل، ماهیان خاویاری به ترتیب 2 ،4، 6 است .

 

[ دوشنبه ۲۲ مرداد۱۳۸۶ ] [ 15:51 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

1)   تغذیۀ تاس ماهیان

غذای طبیعی تاس ماهیان عبارت از نرم تنان ، سخت پوستان ،کرمها ،لار و یا نوزاد پشه شیرو نومیده و ماهیهای  دیگر می باشد.

تغذیه نسبت به سن و نوع ماهی متنوع می باشد. در سنین ابتدایی تاس ماهی بیشتر از موجودات کف زی بنتوز و ازون برون و فیل ماهی از پلانکتون ها تغذیه بعمل می آورند .در سنین بالاتر تغذیه متنوع تر شده ودر جیرۀ غذایی این ماهیان ، نرم تنان ، صدفها ، سخت پوستان و ماهیان مشاهده می گردند.

تاس ماهیان دارای تحرک و خاصیت ارتجائی خوبی هستند، همچنین فعال بوده و عملاً قادرند که غذای خود را در تمام گروه ها جستجو نمایند.

در میان تاس ماهیان ، شیپا ،تاس ماهی ، اوزون برون ( جنس   Acipenser ) همه چیز خوار هستند در صورتی که فیل ماهی ( جنس هوزو   huso) یکنوع ماهی صرفاً گوشت خوار می باشد که بینهایت در مورد گرفتن طعمه حریص است. بنابر مشاهداتی که از نمونۀ صید در ایران شده است محتویات معدۀ ماهی را علاوه بر انواع مختلف سگ ماهیان و کپور ماهیان وسایر ماهیها گاهی مقداری سنگ وچوب و اشیاء دیگر نیز تشکیل می دهد. در معدۀ فیل ماهی حتی سگ دریایی یا فوک نیز مشاهده گردیده است. بین تغذیۀ تاس ماهیان وعمقی که در آنها زندگی می کنند رابطۀ مستقیمی وجود دارد، استرلیاد نوعی ماهی است که در عمق زندگی می کند و تغذیه خود را در همین اعماق انجام می دهد.، تمام تاس ماهیان بطور کلی نزدیک به عمق به استثنای فیل ماهی که در اصل یک نوع ماهی پلاژیک است تغذیه می کنند. 

گاهی اوقات می توان فیل ماهی را درزمان تغذیه در حوالی نزدیک به عمق یافت . فعالیت غذایی تاس ماهیان بطور شدیدی بر حسب درجه حرارت تغییر می کند.همچنین در فصل تابستان شدیدتر از فصول دیگر تغذیه می نمایند. در زمستان تغذیه در دریا ضعیف می شود ( فیل ماهی ،اوزون برون ) ویا تقریباً متوقف می گردد.( تاس ماهی شیپ)استرلیاد که فصل سرما را در گودالهای ولگا می گذراند در طول این فصل تغذیه نمی کند.

در نزد تاس ماهیان مهاجر تغذیه بر حسب مکان تغییر می یابد ، بدین طریق که فیل ماهی در رودخانه ها تغذیه می کند اما ضعیف تر از دریا ، تغذیه ورشد تاس ماهی وشیپ و ازون برون اصولاً هنگامی که این ماهی دوباره به دریا برمی گردند شروع می شود وجریان مهاجرت برای تخم ریزی ، این انواع عملاً تغذیه نمی کنند.

ذخایر غذایی تاس ماهیان در دریای خزر

چون دریای خزر یکی از مراکز اصلی رشد وزندگی تاس ماهیان است ، با در نظر گرفتن کاهش مقدار آبهای وارده از رود خانه ها به دریای خزر و پایین آمدن سطح این دریا و افزایش غلظت نمکهای آن رقابت غذایی فعال بین ماهیان می توان تصورنمود که ذخایر و حجم غذای موجود در دریای خزر برای اقناع احتیاجات ماهیان کافی نخواهد بود. با در نظر گرفتن آیندۀ ظرفیت غذایی دریای خزر متخصصان پیشنهاد نموده اند که موجودات جدیدی را برای تأمین احتیاجات تغذیۀ تاس ماهیان تولید نمایند.در سال 1918 یکنوع نرم تن mytilaster lineatus از مبدأ دریای آزف بوسیلۀکشتیهای کوچک وارد دریای خزر شده ، این نرم تن بسرعت تکثیر پیدا نموده و در زمان فعلی نقش مهمی در تغذیۀ تاس ماهیان بازی می کند.

مهمترین نمونه ای را که در شرایط آب وهوای دریای خزر توانستند کاملاً به عنوان تقویت موجودات زندۀ غذایی مخصوصاً تاس ماهیان پیوند نمایند یک نوع کرم پلی کتا ( ازدسته پرتاران ) به نام nereissurina می باشد.

در طول سالهای 1939و 1941 نزدیک به 65000 nereis از دریای آزف به دریای خزر آورده شده . در سال 1944 نتیجۀ درخشان آن با پیدا شدن تعداد بیشماری از این کرمها معدۀ تاس ماهیانی که در نواحی غربی دریای خزر صید شده بودند آشکار شد.

 

[ دوشنبه ۲۲ مرداد۱۳۸۶ ] [ 15:50 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

تخلیه و آماده کردن استخرها

 استخرها را معمولاً در اواخر ماه جولای و اوایل آگوست از وجودبچه ماهیها خالی می کنند.بدین ترتیب مقداری وقت باقی می ماند تا استخرها را بتوان تمیز کرده وکف آنهارا در پاییز شخم زد ( دیسک زدن ) درعین حال خشک کردن بعضی از استخرها بعلت بالابودن سفرۀ آب زیر زمینی غیر ممکن است که این امر خودموقعیت را برای رشد گیاهان هرزه در داخل استخر مستعد می کند بطوری که بعدها با وجود انجام ریشه کنی بازهم مقداری از این گیاهان تا آخر پرورش در کف باقی می ماند وخودبهنگام خالی کردن بچه ماهیها از استخر تعدادی از آنها را به شکل تله ای در لابه لای خود نگه می داردو سبب تلف شدن آنها می شود.

درشخم زدن قبل از برگرداندن خاک ،کف استخر را چند روزی بحال خود می گذاریم تا خشک شود همچنین قبل از شخم ، می توان برحسب هر یک هکتار 5/2 تن کود حیوانی را در کف استخر پاشید و سپس خاک را با آن با شخم زدن مخلوط کرد.اگر دادن کود حیوانی در پاییز میسر نشد این کار را می توان در بهار انجام داد. ولی این با رکودرا در تمامی حاشیۀ استخر روی لبه های مورب آن پخش می کنیم که  دراین صورت به هنگام پرکردن استخر ها از آب ، جهت جلوگیری از معلق شدن و صعود ذرات کود به طرف سطح آب روی آنها را با  مقداری خاک رس می پوشانیم.

شخم زدن کف را دوبار پشت سر هم با دیسک انجام می دهیم وبدنبال آن خاک را برگردان کرده و بعد استخر را از آب پر می کنیم .استخررا با کمی آب تغذیه می کنیم ( به ارتفاع کمتر از یک متر ) با این عمل آب از گرمای لازم برخوردار شده وخود بستر مناسبی برای رشد پلانکتونها و بنتوسها می شود وقتی این رشد به حد کافی رسید دورۀ اول پرورش آغاز می شود. توسعۀ رشد پلانکتونها و بنتوسها را می توان با اضافه کردن ده کیلو گرم دافنی های مولد در هکتار استخر تقویت کرد .

 

[ دوشنبه ۲۲ مرداد۱۳۸۶ ] [ 15:48 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

انتخاب مولدین

 شناسایی و انتخاب مولدین در دریا انجام می شود برای اینکار باید دو نشانۀ مهم دقیقاً مورد توجه قرار گیرد که یکی وضعیت ظاهری ماهی ودیگری بعضی از شاخصهای بیولوژیک آن است.

نشانیهای مولدین ماده

-       ازحالت فربهی پشت ماهی کاسته می شود بطوری که چربی موجود لای عضلات این بخش از بدن تقریباً ناپدیدمی شود

-   شکم نرم شده و پوست آن کشیده می شود بطوریکه اگر ماهی را از دو باله سینه ای آن گرفته و آویزان نگهداریم یک بر آمدگی کاملاً مشخص در بخش پایینی شکم آن ظاهر می شود که این امر علامت سرازیر شدن تخمدانهای بزرگ و رسیده ماهی به این قسمت از شکم است.

-       پایه باله دمی لاغر و کم عرض می شود.

-   در ماهیان مولد ماده ای که در آخرین مراحل رسیدگی تخمدانهای خود هستند با مختصر فشار روی شکم معمولاً تعدادی تخم از مفذ تناسلی آنها خارج می شود. در عین حال در مورد تاس ماهی روسی و ایرانی ، آسان جاری شدن تخمها از مخرج از علائم فوق رسیدگی تخمدانهاست . برای اطمینان کافی جهت بدست آوردن مولدین مادۀ رسیده باید نشانیهای بالا را هر 90 دقیقه یک بار روی مولدین صید شده مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان مولداصلی را انتخاب وبرای تکثیر مورد بهره برداری قرار داد.

نشانيهاي مولدین نر

-       پشت از فربهی بر خوردار است.

-   شکم ماهی مولد نر نسبت به شکم ماهی بالغ غیر مولد برآمده تر است ولی این برآمدگی به اندازۀ برآمدگی شکم مولدین ماده واضح نیست.

-       یک شیار کم وبیش نامحسوس در سرتاسر طول شکم ماهی ظاهر می شود.

-       پایۀ دمی کم عرض تر می شود.

 

[ دوشنبه ۲۲ مرداد۱۳۸۶ ] [ 15:46 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

آماده کردن حوضچه ها و ریختن لاروها در آنها

حوضچه ها را به خوبی شستشو داده و تمیز می کنیم ، سپس آنها را به بلندی 15تا20 سانتیمتر از آب پر می کنیم و بعد لاروها را که همان روز ازتخم خارج گشته اند به داخل این حوضچه ها منتقل می کنیم وزن متوسط لاروهایی که از تفریخگاه خارج و به داخل حوضچه ها منتقل می شوند بر حسب گونه های مختلف ماهیهای خاویاری به شرح زیر می باشند.

-       لارو دراکول 8 میلی گرم

-        لارو تاس ماهی 10 میلی گرم

-       لارو فیل ماهی 22 میلی گرم

شمارش لاروها عینی و بوسیلۀ ظروف شاهدی که از قبل ظرفیت آنها برای تعداد 1000 قطعه لارو از هر یک از سه گونه ماهیهای خاویاری فوق تعیین شدند انجام می گیرد.حمل لاروها به حوضچه ها به تعداد 3تا4 هزار قطعه در سطل هایی که دارای 10 لیتر آب هستند انجام می شود.تعداد لاروی که در حوضچه های گرد تیپ و نیرو به قطر 5/2 متر منتقل می کنیم برابر 30000 قطعه و برای حوضچه با قطر3 متر 40000  قطعه است در استخر  اخیر جریان آب به مقدار 17% لیتر در ثانیه از نخستین تا هشتمین روز استقرار لاروها در آن بر قرار می شود ، که این جریان از روز هشتم تا دوازدهم به مقدار 34 % لیتر در چند ثانیه افزایش حاصل می کند.

لاروهای ماهیهای خاویاری مختلف در این حوضچه ها برحسب گونه ماهی تا رسیدن به وزنهای زیرین نگهداری می شوند.

-       دراکول 60 تا 80 میلی گرم

-       تاس ماهی 80 تا 100 میلی گرم

-       فیل ماهی 100 تا 200 میلی گرم

ولی اگر بخواهیم نوازدها را تا رسیدن به وزن یک گرم درهمین حوضچه ها نگهداری کنیم در این صورت باید تدریجاً از انباشتگی آنها در استخر اصلی بکاهیم .

 

[ دوشنبه ۲۲ مرداد۱۳۸۶ ] [ 15:45 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

مقدمه :

ماهیان خاویاری یکی از پر ارزش ترین ماهیانی هستند که در دنیا یافت می شوند.دریای مازندران مأمن اصلی این ماهیها بوده وکشورهای ایران و اتحاد جماهیر شوروی بزرگترین تولید کنندگان خاویار جهان بشمار می آیند. درحال حاضر بیش از 27 گونه ماهی خاویاری وجود دارد که 6 گونۀ آن در دریای خزر و رودخانه های منتهی به آن زیست نموده و بیش از 90 درصد خاویار جهان  را تأمین می نمایند.

ازدیاد روز افزون جمعیت جهان و توجه انسان به اهمیت مصرف پروتئین های دریایی سبب شد که در اواخر قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم مقدار صید جهانی ماهیان به بیش از 110 میلیون تن در سال بالغ شود که اگر روند این بهره برداری باشتاب بیشتری ادامه یابد لطمۀ فاحشی به ذخایر آبزیان بویژه ماهیان و بی مهرگان قابل تغذیۀ دریاها وارد خواهد کرد. خوشبختانه از اواسط قرن بیستم، انسان با پی بردن به ارزش پروتئین ماهیان و اسیدهای چرب اشباع نشده در چربیهای آنها که با کیفیت دفع لیپوپروتئین های بد کلسترول ضامن سلامت عروق وقلب ومغز آدمی است. توجه بیتشری به تکثیر و پرورش آنها معطوف داشته است که این امر نه تنها بازدارنده نسبی صید افراطی و معدوم کردن نسل ماهیان دریا زی و دریازی – رود کوچ محسوب  می شود. بلکه ضمن تأمین بخش مهمی از پروتئین مورد نیاز انسان سبب حفظ نسل و ذخایر ماهیان گرانبهایی مانند ماهیان خاویاری ،آزاد ماهیان ، ماهی سفید وامثال آنها که از ارزآوری بی چون و چرایی برخوردارند خواهد گردید.دریای مازندران که زیستگاه بهترین ماهیان خاویاری در جهان است و بخش وسیعی از آن نیز سواحل شمال ایران را در بر می گیرد ،سالهاست که بعنوان یک دریای مساعد و مطلوب زندگی ماهیان خاویاری شناخته شده است .نزدیک به نیم قرن است که تکثیر مصنوعی و رها سازی بچه ماهیان خاویاری توسط شیلات شوروی سابق ( روسیه فعلی)وشیلات ایران به این دریا آنرا به یک مرجع ذخایر قابل توجه ماهیان تبدیل کرده است. ولی به علت خطرات مختلفی که نسل آنها را تهدید می کند،فکر پرورش ماهیان خاویاری در تانکها ، استخر ها، قفسها و آبگیر ها مورد توجه قرار گرفته است. بیش از نیم قرن است که ایالات متحده امریکا ، شوروی سابق (روسیه کنونی ) ودر سی سال اخیر کشورهای آلمان ،فرانسه ،ایتالیا ،ژاپن و بعضی از کشورهای آسیا و اروپا به اشکال مختلف مبادرت به پرورش ماهیان خاویاری نموده اند که خوشبختانه مقامات محترم شیلات ایران نیز از این امر غافل نبوده اند.در ده سال گذشته نتایج قابل توجهی از مطالعات معاونت تکثیر و پرورش ماهیان و مؤسسۀ تحقیقات و آموزش شرکت سهامی شیلات ایران در مورد پرورش ماهیان خاویاری بدست آمده است واجرای این امر مهم با واگذاری زمین به بخش خصوصی نیز آغاز شده است.

 

[ دوشنبه ۲۲ مرداد۱۳۸۶ ] [ 15:43 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

پرورش تاس ماهیان در استخر های خاکی

مرحلۀ نهایی واصلی پرورش تاس ماهیان در استخرهای خاکی است ، در این محل بچه ماهیان مانندشرایط طبیعی تغذیه کرده ورشد می یابند و پس از آنکه قادر به حفظ خود و جستجوی غذا گردیدند به رودخانه رها می شوندپس از آماده نمودن استخرهای پرورش ،موقعی اقدام به انتقال بچه ماهیها یا کشت آنها می گرددکه استخر های خاکی واجد شرایط زیر باشند:

1-    استخر باید عاری از علف وخزه باشد.

2-    P h  بین 7 تا 8

3-    اکسیژن محلول o2کمتر از 6 میلی گرم نباشد.

4-    ایندرید کربنیک  co2 تا 10 میلی گرم در لیتر

5-    هیدروژن سولفورh2s صفر باشد.

6-    شفافیت کمتر از 30 سانتیمتر نباشد.

7-    اکسید اسیون مواد آلی برابر 10 تا 20 میلی گرم اکسیژن در لیتر .

8-    آهن کلی تا یک میلی گرم در لیتر

9-    سولفاتها تا 10 میلی گرم در لیتر .

روش وتعداد کشت ماهیها در استخرهای خاکی

اگر فقط یک نوع از تاس ماهیان ( اوزون برون ،فیل ماهی ،تاس ماهی ،شیپ ماهی )در استخرهای خاکی پرورش داده شود تعداد بچه ماهیها در هر هکتار نباید بیش از 70 تا 80 هزار عدد باشددر مورد اوزون برون عملاً می توان این مقدار را تا 100 وحتی 150 هزار عدد در هکتار افزایش داد.

در مواردی که در استخرها پلانکتون بمقدار زیاد و بنتور بحد کافی رشد یابد می توان دو نوع از تاس ماهیان را در یک استخر پرورش داد( ازون برون + تاس ماهی )چون تاس ماهی بیشتر از بنتور  و ازون برون از پلانکتونها تغذیه می آورند.

تعداد بچه ماهیها در چنین استخرهایی برابر با 100 تا 120 هزار عدد در هکتار خواهدبود.

نسبت کشت توأم اوزون برون وتاس ماهی به ترتیب 2بر یک خواهد بود یعنی در مقابل هر 100 اوزون برون 50 هزار تاس ماهی به استخرها ریخته می شود.

در کشت توأم این نکته را نیز باید رعایت کرد که اول اوزون برون به استخرها ریخته شود و حداکثر بعد از 3 تا 5 روز اقدام به کشت تاس ماهی نمود،اختلاف سن این دو ماهی نیز از این مدت نباید تجاوز کند. همچنین فیل ماهی بهیچوجه نمی توان بعنوان کشت توأم استفاده نمود چون سایر بچه ماهیها را می خورد.

تاس ماهیها در استخرهای پرورش

در استخرهای پرورش تاس ماهیان از غذاهای زنده که بطور طبیعی پرورش یافته اند تغذیه بعمل آورده و رشد می کنند . مقداری از این موجودات بوسیلۀآب و مقداری هم از تخمهایی که در خاک موجود است حاصل می گردد.ولی این مقدار غذاها پس از چند روز که از کشت بچه ماهیها گذشت رو به نقصان گذاشته وتکافوی تغذیه آنها را نخواهدکردبنابراین قبلاً باید بوسیۀ کود و کشت موجودات زندۀ غذایی به ازدیاد آنها کمک کرد تا بچه ماهیها بدون غذا نمانند و محصول ماهی کم نشود البته همیشه مقدار و انواع این غذاهای زنده که feeding bases نیز نامیده می شوند باید در آزمایشگاههای مربوط ،کنترل و با رشد بچه ماهیها و محصول ماهی مقایسه گردد.

برحسب مطالعات و بررسیهایی که در سال 1350 در استخرهای پرورش تاس ماهیان در کارگاه تکثیر مصنوعی و پرورش تاس ماهیان در سفیدرود بعمل آمده گروههای زیر از زئو پلانکتونها و بنتوز مشخص و جدا گردیده اند.

زئو پلانکتون : 1- کلادوسرا 2- کوپه بودا    3- روتاتوریا    4-فیلوپودا

بنتورها  : 1- شیروندمیده 2-اولیگوختا 3- مولوسکا   4- کولئوپترا

تمام موجودات فوق جهت تغذیۀ بچه ماهیها مفید نیستند.حتی بعضی از گروهها سبب کاهش محصول ماهی و عدم رشد آنها می گردند.

[ دوشنبه ۲۲ مرداد۱۳۸۶ ] [ 15:42 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

بلوغ جنسی

سن بلوغ جنسی در بین تاس ماهیان نسبت به گونۀ ، نر و مادگی و حوزۀ زندگی فرق عمده ای دارد حتی در یک گونه ولی با محلهای زیست متفاوت نیز اختلاف کلی مشاهده می گردد.مثلاً بلوغ جنسی تاس ماهیان در قسمت شمالی و جنوبی دریای خزر تفاوت قابل ملاحظه ای با یکدیگر دارند ، همچنین بین دریای خزر وآزف این اختلاف بیشتر محسوس است. تاس ماهیان در حوزه های سرد سیر دیرتر و در مناطق گرمسیر زودتر به سن بلوغ جنسی می رسند. مانند بعضی از تاس ماهیها که در حوزۀ دریای آزف، ماده ها در 10 تا 14 سالگی و در حوزۀ سیبریه در 15تا 20 سالگی بالغ می شوند.

ماهی استرلیاد در بین خانوادۀ acipenseridue زودتر از دیگران معمولاً نرها در سال چهارم یا پنجم زندگی و ماده ها در سن 7تا 9 سالگی در رودخانه ولگا به سن بلوغ جنسی می رسند.

در زیر سن بلوغ جنسی سه گونه از تاس ماهیان برحسب سال، نشان داده می شود:

                       اوزون برون                    تاس ماهی                     فیل ماهی

نر                   5 – 7                              8 – 9                             12 - 14                   

ماده               10 – 13                        10 - 14                          16 – 18

چنانکه دیده می شود ماهیهای نر زودتر از مادۀ خود به سن بلوغ جنسی می رسند.

 

[ دوشنبه ۲۲ مرداد۱۳۸۶ ] [ 15:39 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

اکسیژن

مقدار اکسیژن آب حوزۀ تخم ریزی تاس ماهیان پس از آزمایشهای مختلف در رودخانۀ ولگا از 2/8 تا 1/10 میلی گرم در لیتر و در رودخانۀ کورا بین 2/7 تا 8/9 میلی گرم در لیتر تعیین شده است. در رودخانۀ سفید رود مقدار اکسیژن در محلهای تخم ریزی تاس ماهیان 2/9 میلی گرم در لیتر تعیین شده است.

 

[ دوشنبه ۲۲ مرداد۱۳۸۶ ] [ 15:38 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

آماده سازی مولدین

برای آماده سازی مولدین سه عامل دارای اهمیت است : زمان  تزریق عصارۀ هیپوفیز، مقدار لازم عصارۀ هیپوفیز برای تزریق و بالاخره روش تزریق این عصاره به ماهی .

[ دوشنبه ۲۲ مرداد۱۳۸۶ ] [ 15:37 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

ماهيان خاوياري يا استورژن يكي از قديميترين مهره‌داران روي زمين هستند كه از حدود 250 ميليون سال پيش تاكنون مي‌زيسته‌اند و به لحاظ قدمت بسيار زياد به آنها «فسيلهاي زنده» اطلاق مي‌شود.
ماهيان خاوياري متعلق به راسته
Acipenseriforms هستند كه در دو خانواده متمركز مي‌شوند خانواده Acipenseridae و خانواده Polyodontidae                                   

خانواده Acipenseridaeداراي 25 گونه است كه 17 گونه آن در جنس Acipenser دو گونه در جنس Huso، سه گونه در جنس Scaphirhynchus و سه گونه ديگر در جنس Pseudoscaphirhynchus قرار دارند. در اين طبقه‌بندي مخصوصاً در جنس Acipenser در رابطه با تعداد گونه‌ها و زيرگونه‌ها اختلافاتي وجود دارد و در خانواده Polyodontidae دو گونه وجود دارد يكي از آنها به جنس Polydon و گونه ديگر به جنس Psepherus تعلق دارد.
ماهيان خاوياري، ماهيان بالنسبه بزرگي هستند كه طول بالغين آنها در گونه‌هاي مختلف از 80 سانتيمتر تا بيش از 5 متر است. براي مثال گونه
Kahuga گاهي اوقات به وزن بيش از يك تن و طول حدود 6/5 متر و عمر بيش از 80 سال ميرسد كه از بزرگترين ماهيان آب شيرين به حساب مي‌آيند.ماهيان خاوياري در رودخانه‌ها، آبهاي ساحلي درياها و درياچه‌هاي مناطق معتدله نيمكره شمالي زيست مي‌كنند. تغذيه ماهيان خاوياري از موجودات كف‌زي و گاهي گياهان مي‌باشد. بعضي از گونه‌ها از ماهيان نيز تغذيه نموده و برخي نيز پلانكتون خوار هستند.


ادامه مطلب
[ شنبه ۲۰ مرداد۱۳۸۶ ] [ 14:44 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
با تشکر
سید مانی سیرنگ
موضوعات وب
برچسب ها
لینک های مفید
امکانات وب
  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ