شیلات ایران
شيلات ایران 
قالب وبلاگ
لینک های مفید
گالری

اندام حسی ( خط جانبی )

 

فاکتور های فیزیکی وشیمیایی آب به وسیله خط جانبی سنجیده می شود .

 

در برخی از ماهیان خط جانبی ناقص است :

Cyprinidae  ------------ lcuca spus sp.

 

 

و برخی خط جانبی زیک زاک دارند : مانند شیشه ماهی

Cyprinidae ---------- pelecas  sp.       

 

 

و در برخی ماهیان به تدرج با رشد بدن کامل می شود :

Esocidae  ---------- Esex  lacicus

 

 

و در برخی ماهیان خط جانبی در سمت جلو بر آمده است :

Garangidae   مانند: گیش ماهیان

 

 

و بعضی از ماهیان خط جانبی ندارند :

Magilidae ، clupeidae    مانند : شگ ماهیان وکفال ماهیان

 

حس چشایی توسط سبیلک و خط جانبی صورت می گیرد .

)

 

فاکتور های فیزیکی وشیمیایی آب به وسیله خط جانبی سنجیده می شود .

 

در برخی از ماهیان خط جانبی ناقص است :

Cyprinidae  ------------ lcuca spus sp.

 

 

و برخی خط جانبی زیک زاک دارند : مانند شیشه ماهی

Cyprinidae ---------- pelecas  sp.       

 

 

و در برخی ماهیان به تدرج با رشد بدن کامل می شود :

Esocidae  ---------- Esex  lacicus

 

 

و در برخی ماهیان خط جانبی در سمت جلو بر آمده است :

Garangidae   مانند: گیش ماهیان

 

 

و بعضی از ماهیان خط جانبی ندارند :

Magilidae ، clupeidae    مانند : شگ ماهیان وکفال ماهیان

 

حس چشایی توسط سبیلک و خط جانبی صورت می گیرد .

[ پنجشنبه ۱۴ آذر۱۳۸۷ ] [ 17:28 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

ادراک حسی

ماهیان ، جهان اطراف خود را به روش های مختلف حس می کنند . بسیاری از ماهیان ، واجد حواس بینایی ، شنوایی ، بویایی و چشایی هستند که ما می توانیم از روی تجارب خود به آنها پی ببریم و آنها را درک کنیم . آنها همچنین دارای تجهیزات حسی برای تعیین محرکهایی مانند جابجایی ذرات و جریانهای الکتریکی هستند که ما درک وتصور اندکی نسبت به این حواس داریم .

این اندامهای حسی از این جهت سودمند هستند که خواص فیزیکی وشیمیایی آب را تعیین می کنند و در ارتباط و هماهنگی با حواس معمولی و متعارف قرار دارند .

 

دستگاه شنوایی – خط جانبی ( آکوستیکو – لاترالیس )

ماهیان به کمک دستگاه شنوایی – خط جانبی ، صدا ،ارتعاشات و سایر جابجایی های آب در محیط اطرافشان را احساس می کنند .

این دستگاه دارای دو جزء اصلی ، شامل گوش داخلی و دیگری دستگاه نوروماست – خط جانبی است . گوش داخلی ماهیان علاوه بر دریافت صدا ، جهت یابی یا تعادل فضای سه بعدی را نیز به عهده دارد . این اندام ،احساس جهت یابی در برابر جاذبه زمین را ، حتی وقتی که ماهی در محیط های تاریک و پلاژیک به حالت معلق به سر می برد ، امکان پذیر می سازد .

 

خط جانبی

اندام های خط جانبی ، ممکن است به صورت سلول های نوروماست آزاد بر روی پوست یا حفره های پوستی مشاهده شوند یا به صورت یک ردیف در داخل مجاری یا شیارهای ناحیه سر و بدن قرار داشته باشند .

داخل این مجاری ، مشخصاّ پر از موکوس است و بسته به گونه ، از طریق پوست یا فلس ها به خارج را می یابد . بخش سفالیک ( رأسی ) این مجاری ، از بسیاری از استخوان های جمجمه بور می کند . معمولاَ تونل هایی که از این استخوان ها گذر می کنند ، از قطر کوچکی بر خوردارند اما در بعضی از گروهها ، مانند خانواۀ ماهیان درام (سیانیده ) ، پهن و غار مانند است.

 

ویژگی شگ ماهیان و وابستگان نزدیک آنها ، داشتن یک فزای بین جمجمه ای است که آن را رسه سوس لاترالیس می نامند و تمام مجاری دستگاه خط جانبی (لاترالیس)

در ناحیۀ سر ارتباط دارد.

این فضا بین سه استخوان جمجمه قرار دارد به طوری که استخوان های پتراوتیک و پیشانی در بالا و استخوان پروتوتیک در زیر آن واقع شده است . نققش این حفره احتمالاّ دریافت ارتعاشات است .

 

خط جانبی ماهیان یک حس لمس مسافت است . جابجایی آب اطراف ماهی ، توسط گیرنده های مکانیکی شبیه گیرنده هایی که در دستگاه شنوایی و تعادل وجود دارد ، تعیین می شود . این گیرنده ها را نوروماست گویند و هر گیرنده سلول های مژکدار منفرد به همراه یک کوپولا است که به آن متصل است .

 

حرکات آب ، برآمدگی کوپولارا خم می کند . این امر باعث تحریک سلول مژکدار از طریق خم کردن مژه ها می شود . همه ماهیان از جمله هاگ فیش ها و

لامپری ها حداقل تعددای نوروماست آزاد ( منفرد ) بر روی سطح بدن یا در کف شیارها یا حفره های کم عمق بدن دارند . بیشتر ماهیان استخوانی و الاسموبرانشی ، مجاری خط جانبی پیشرفته ای هستند که در آنها ، نوروماست ها بین منافذ کانال قرار دارند .

و این منافذ به محیط خارج باز می شوند . کوپولای نوروماست های مجرا ، به حرکات مایع آندولنفی آبکی در درون مجرای حساس هستند .

 

نوروماست های خط جانبی ، همانند سلولهای مژکدار دستگاه شنوایی و تعادل پیام های عصبی را به طور دائم به مغز ارسال میکنند حتی هنگامی که حالت هیجان و آشفتگی وجود نداشته باشد . در اینجا نیز همانند سلول های حسی دستگاه های شنوایی و تعادلی ، وقتی که کوپولاها در یک جهت خم شوند ، فرکنس پیام های عصبی افزایش و چنانکه در جهت دیگر خم شوند فرکانس کاهش می یابد .

بنابراین الگوی پیام های حاصل از نوروماستهای آزاد یا موجود در مجرا بیانگر جهت آشفتگی است . بیشتر اندام های خط جانبی ناحیۀ سر توسط رشته های حسی    جمجمه (چهرهای) عصب دهی می وند . عصب VII ریشۀ قدامی جانبی عصب

دهی اندام های باقی ماندۀ این دستگاه توسط ریشۀ خلفی عصب واگ صورت می گیرد .

رشته های هر دو ریشه با ریشه های عصب لابیرت در برآمدگی ( توبر کول ) شنوایی بصل النخاع متحد می شوند .

دستگاه خط جانبی که در ماهیانی که به شیوه های مختلف زندگی می کنند ، به روش ای مختلف توسعه پیدا کرده و توسط ماهیان مورد استفاده قرار می گیرد . برای مثال ماهی کلمه ( روتیلوس ) و ماهی لوچ سنگی ( نما چیلوس ) که در رودخانه ها به سر می برند دارای دستگاخ نوروماست مجرایی وسیع و گسترده هستند در حالی که لوچ های دیگر که در آب های راکد زندگی می کنند فاقد این مجرا هستند .

معمولا ماهیان فعالتر درصد بیشتری نوروماست های مجرایی در مقایسه با نوروماست های آزاد دارند .

 

 حدس زده می شود که مجاری در برابر تحریکات مداوم جریان آب که با حرکت شدید از روی نوروماست های پهلویی گذر می کنند ، حمایت بیشتری از آنها به عمل می آورند . بنابر این گیرنده های مستقر در مجاری می توانند جا به جا شدن ضعیف آب در خلال شنای سریع را تعیین کنند تصویر زیر جا به جا شدن خط جانبی را به سمت پشت در ناحیه باله سینه ای دو گونه از ماهیان نشان می دهد که در آنجا باله ها در هنگام حرکت آب را برروی مجرا هدایت می کنند .

 

 در این موارد خط جانبی مستقیم بیشترین سروصدا را تنها به واسطۀ حرکت ماهی منتقل می کند و در عوض کمترین حساسیت را نسبت به آشفتگی آب اطراف نشان می دهد . به طور مشابه خط جانبی به سمت پشت ماهی کفزی استارگازر و به سمت شکمی ماهی پرنده تغییر مکان یافته است و این امر نشان می دهد که انتخاب محل قرار گرفتن خط جانبی به سمت جهتی است که حرکات آب برای بقای ماهی حیاتی و ضروری است.

 

غالبا بخشهایی از خط جانبی ، برای پیدا کردن شکار اختصاص پیدا کرده اند. به نظر می رسد که خط جانبی در ماهی قطب جنوب پاگوتنیا بورچ گروینکی با فرکانس حرکات شنای طعمه های پلانگتونی آن سازگاری یافته است .

ماهیان سطحی زی مانند کیلی فیش ( فوندولوس ) حرکات سطحی ناشی از تقلای حشرات را توسط دستگاه نوروماست موجود در مجاری کوتاهی که در سطح پشتی سر پهن آنها واقع شده اند حس می کنند .

 

 ماهیان کور غار ها مانند تیفل ایکتیس اسبورنی دارای ردیف هایی از نوروماست های آزاد بر روی سر خود هستند که روی تیغ ها قرار دارند که احتمالا به این ماهیان در یافتن محل غذا کمک می کنند به طوری که می توانند غذا را بسیار دقیق بدون استفاده از بینایی چشم خود ببلعند .

در یک گونه از مار ماهیان آبهای عمیق دریا به نام مار ماهی گولپر ( یوری فارینکس ) گروه هایی از نوروماست ها در انتهای ساقه دمی ، از بدن ماهی بیرون آمده اند که به ماهی کمک می کنند تا در محیط فاقد نور ، شکار را پیدا کنند .

وظیفه نوروماست ، علاوه بر دریافت تحریکات مثل آشفتگی موضعی ناشی از اشیای دوروبر ماهی ، شامل سایر تحریکات نیز هست . وقتی ماهی شنا می کند مقداری از ۀب را با فشار توسط سر به سمت جلو می راند . مقدار این آب هل داده شده یا جا به جا شده بستگی به اندازه ماهی و شکل سر آن دارد .

آب جا به جا شده بستگی به اندازۀ ماهی و شکل سر آن دارد . آب جا به جا شده به طرف جلو ، با شنای ماهی به جای اولش بر می گردد . برگشت آب یا افزایش مقاومت در جلوی ماهی مشخصا ، توسط نوروماست های روی سر حس می شود وبه ماهی امکان می دهد که از مانع پرهیز کند .

 

به نظر می رسد که ماهیانی که واجد دستگا های نوروماست بسیار حساس در ناحیه سر هستند ، مهارت خاصی در عبور از موانع دارند . هان دریافت که ماهیان کورغارها بهتر می توانند از میان سد حاصل از میله های ثابت و ضخیم ، در مقایسه با میله های باریک عبور می کنند ( در صورتی که این میله ها در فواصل برابر از یکدیگر قرار داشته باشند ) .

 

احتمالا این دستگاه برای اجتناب از برخیورد با دیواره های شفاف آکواریوم ، خصوصا در مورد ماهی نا آشنا که برای اولین بار به آکواریوم وارد می شود ، می تواند مفید واقع شود حتی اگر ماهی در محیط کاملا تاریک قرار بگیرد .

آزمایش بر روی اهیان سایت بالغ ( پولا چیوس ویرنوس ) که چشم هایشان توسط پوشش کدری بسته شده بود ، نشان داد که رفتار گروهی ماهیان ادامه می یابد . وقتی که این ماهیان در بین ماهیان بدون چشم بند قرار می گیرند و خط جانبی آنها بدون نقص است ، رفتار گروهی آنها ادامه می یابد .

 

در پنج ماهی سایت کور ، با قطع خط جانبی ، حالت گروهی آنها به هم ریخت علاوه بر این ، اصوات مربوط به میدان نزدیک که با جا به جایی آب همراه باشند ، توسط نوروماست های خط جانبی در فرکانس تا 200 هرتز شنیده می شوند .

از طرف دیگر ، حساسیت به تغییرات دما یا لمس فیزیکی مربوط به پایانه های پوستی عمومی اعصاب نخاعی است نه گیرنده های خط جانبی . ماهی قنات

 ( فوکسینوس ) تربیت شده که طناب نخاعی آن قطع شده بود ، نمی توانست بین آب گرم وسرد که به صورت پرتابی از لوله ای به قسمت خلفی آن می خورد ، تمایز قایل شود ام در آن موقع ، حرکات آب ( با هر دمایی ) توسط نوروماست های خط جانبی دریافت می شد .

[ شنبه ۶ مهر۱۳۸۷ ] [ 13:32 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

کنترل سیستم حساس به الکتریسته با بررسی بخشهای حساس به الکتریسته در خط جانبی:

 

بخش حساس به الکتریسته در خط جانبی ماهیان تولید کننده الکتریسته ضعیف، اولین قسمت تولید کننده الکتریسته پیامهای ورودی زیادی از مغز میانی دریافت می کند. در حقیقت از قسمتهای تولید الکتریسته مشابه ، ورودی دارد. نقش ترکیبات بزرگ پیامهای ورودی در میزان بار اطلاعات خروجی از اعصاب ( نورون ) محاسبه میشوند. میزان اطلاعات ورودی بوسیله تزریق میکروسکوپی داروی بیهوشی موضعی ، لیدوکایین و یا یک زخم کوچک کاهش میابد. این عمل میزان پاسخ های خروجی نورون ها در را افزایش داده و تحریکات را تا 300% افزایش می دهد و همین طور افزایش اندازه میدانهای گیرنده در نورون ها برای حرکت اهداف الکتریکی و بررسی اینکه کدامیک فاصله از اهداف مورد نظر را بصورت پیام در آورد. آستانه و حد حساسیت اعصاب (نورون ها) و میزان کردن بزرگی و دامنه تلفیق فرکانس های تعویض نشده با حذف پیام رسیده انجام میگیرد. نتایج این اطلاعات نشان می دهد که بخش اطلاعات ورودی به مغز میانی برای جلوگیری از بروز احساسات ، میزان واکنش پذیری در پیام های خروجی  را کنترل مینماید. ای پیـام های ورودی می توانند عملکردی نظیـر مکانیـزم کنترل داشتـه و به جانـوران اجازه می دهد که

 حساسیت نسبت به الکتریسته در جواب به تغییر شرایط محیطی تلفیق نماید.

[ چهارشنبه ۱۵ خرداد۱۳۸۷ ] [ 23:37 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

        مطالعات تشریحی و آناتومی شامل سه روش میباشد

 

 روش اول: رنگ در بافت شناسی و تکنیک های برش مقطعی برای شناختن منشأ اصلی الکتریسته که به صورت آزمایشات عصبی در سلول های

مغز میباشد.

 ،مقطع بندی ، نور ، روش دوم: در این روش تکنیکهای نسبتاً سخت و وسیعی استفاده می شود (

و اسکن توسط میکروسکوپ الکترونی) برای شرح دادن پراکندگی وشکل اعصاب خط جانبی و اطلاعات حاصله میتواند به عنوان مدل و نمونه بر خواص بیو مکانیکی محیطی استفاده شود، بدین شکل که میتوان این نمونه را با میـزان پاشخهای فیزیولوژیکی رشته اعصـاب خط جانبی مقایسه نمود.

در روشهای مشخص شده اخیر که شامل بهم ریختگی ظاهری زیاد در محیط آناتومی بیرونی خط جانبی که در یک شکل نور افشـانی توسط ماهیان جنوب که هیـچ تغییری در عملکرد اصلـی آن پیش

 نمی آید.

روش سوم: شامل رنگ کردن بافتها و روشهای قطعه کردن برای شرح به روش ترسیم و نحوه اتصالات و جریانات پروسه و مراحل اصلی متغیر می باشد. مطالعات اخیر و استفاده از این روش ها نشان می دهد که در اولین دستور مغزی که باعث بهم خوردن چیزهای شبیه به هم در سلول، انواع و اجزای آن از اولین دستور مغزی در خط جانبی مربوط به اولین جربان مغزی که در سیستم چند لایه می باشدکه شامل اعصاب پشتی ( هسته پشتی ) حلزونی شکلکه در سیستم شنوایی تمام پستانـداران می باشد. اهمیت طرز کار در این روش های مشـابه بصورت خلاصه در  راهنماهای مونت

 گمری و کومبسو ......... میباشد

 

خلاصه:

 

        القا در اندامهای حسی خط جانبی (اعصاب) ممکن است در اختلاف حرکت بین مایعی که در کانال و مجرای اصلی خط جانبی و دیواره های کانال شکل گیرد. ما حرکات خاص مربوط به وقایع اطراف ماهی را مورد بررسی قرلر می دهیم. آب و مایع جایگزین شده درون قسمت مربوط به کانال اصلی خط جانبی در ماهی هستند.بطور متوسط دارای یک درجه و کشیدگی در قسمت وسط و مجاوران ( آب دریا ) است. برای مطالعات بر روی قسمهای مجرای کانال و فرکانس جایگزین شده درونی به قسمت میانی کمتر از 80 هرتز است .

     آب جایگزین شده در کانال میانی با سرعت پشت سر هم جای می گیرند. آب جایگزین شده دریا که در سیستم کانال اصلی خط جانبی کشیده شده است بصورت متناسب با ترکیبات مواد خارجی است که در امتداد کانال هستند. برای این ترکیبات میزان واحد جایگزین شدن در بیرون و درون خط جانبی نزدیک به 80 هرتز میباشد. بازده و عکس العمل خط جانبی بستگی به لوله های ریز و مویرگی مستقیم که در نواحی مشابه است بستگی دارد.

 جایگزینی کانال در قسمتهای مربوط خارجی و میانی کانال افزایش می یابد. و افزایش در این قسمت کمی بیشتر ازچیزی است که در مویرگها و لوله های مویرگی دیدیم. یک قسمت کوچکی بنام کاپولا بین نواحی مجاوردر کانال خط جانبی وجود دارد. وقتیکه کاپولا در اعصاب خط جانبی ماهیبوسیله اصطکاک تحریک میشود عامل محرک اعصاب

 ( زیر80 هرتز ) باید دارای سرعت رشد متناسب  بین قسمت میانی و خط جانبی داشته باشد. آمیختگی در صدای اطراف ماهی بوسیله تپش و ضربان ، منابع لرزشی که باعث یک نوع عکس العمل مانند سفت شدن نقاطی از بدن بروز میدهند. در تحت چنین شرایطی می توان نمونه ای از اختلاف فشار در اثر حرکات طولی بدن ماهی از نوک پوزه تا دم ماهی را حساب نمود . از این دو نتیجه گیری ما میتوانیم موقعیت درست میدانهای لرزشی اطراف ماهی و تکانهای ماهی داخل کانال خط جانبی را بیابیم، همچنین اختلاف تأثیرات محرک ها در قسمتهای مختلف سیستم خط جانبی تخمین زده می شود.

 زمانی که میزان فشار لرزش در دم ماهیاندازه گیری شد برای مساوی کردن اندازه ماهی در محل مورد نظر ما معنی این کلمه را که سرعت خالص جابجایی در اعصاب بزرگ و برجسته در موقعیت های گوناگون بصورت چهارگوش یا گوشه ای در منابع مختلف صورت می پذیرد. ما تحریکات در خط جانبی ماهیرا در راههای مختلف تخمین می زنیم، مثلاً برای بدست آوردن فاصله یا افزایش طول فاصله ماهی مجاور ، سیستم حسی خط جانبی در ماهی، برای بدست آوردن اطلاعات خاص در زمینه اعصاب و احساسات در صورت های مختلف و شرایط متفاوت مطالعه می شود.

 

[ چهارشنبه ۱۵ خرداد۱۳۸۷ ] [ 23:28 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]

فیزیولوژی و آناتومی (تشریح) خط جانبی

 

       یک مجموعه کوچک تکه تکه و بخش بخش از حسگر مکانیکی و یا عصبی که در ناحیه سطحی پوست و یا در زیر آن در کانال پر از مواد روان و سیال در سر و بدن تمام ماهیان میباشد. اجزا و ترکیب حسگرهای مکانیکی و اعصاب در سلولهای سر میباشد. سلول های حساس در گوش مهره داران و حتی انسان به صورت مشابه و یکسان دیده میشود. این سلول ها انرژی و پیام های مکانیکی را به انرژی پیامهای الکتریکی تبدیل می کنند، زمانی که احساسات در سر آنها " تیلیا " جابجا و جایگزین شود. اعصاب این احساسات و محرکها را بوسیله فرآیندهای شنوایی و سیستم عصبی ماهی به مغز می رساند. هر چند سیستم شنوایی و مجرای خط جانبی در سیستم عصبی از یکدیگر مجزا هستند، آنها به صورت خیلی موازی مطابق هم یا به صورت ترکیباتی به موازات هم دیده می شوند، بدین صورت که دو سیستم شامل نواحی مشترک به صورت تکامل یافته و یکسان از یکدیگر هستند

 و به طور کل با هم یک واحد کلی و عملکرد یکسان را نشان میدهند.

      اعمال و آزمایشات فیزیولوژیکی خط جانبی برای بررسی و تحقیق در مورد راههای تولید تلاطم و جریانهای متلاطم در آب و منشأ تولید آن که توسط سیستم خط جانبی ماهی تشخیص داده شده و چگونگی شکل گیری جریانهای آب از این منابع توسط سیستم اعصاب محیطی و اعصاب مرکزی نشان داده می شود. آزمایشات متداول و معمول شامل ثبت پاسخهای ناشی از تحریک رشته اعصاب خط جانبی عقبی که به صورت برآمدگی ها و تو رفتگی ها در تنه ماهی است و اولین دستور را از سلولهای مغز به منبع تولید لرزش ( لرزش دایره ای ) که به آرامی جای خود را در  طول بدن ماهی تغییر می دهد. این آزمایشات بصورت مداوم و پشت سر هم برای بررس رفتار در موقعیت منشأ تولید و پیش بینی های اجزای نمونه های القای خط جانبی یا موقعیت منشأ تغییر می کند. بررسی های اخیر در این مناطق ، تغییرات را در میزان گرادیان فشار نمونه ثابت نگه می دارند، نمونه ها و اندازه گیـری های موجـود در شرایط آزمایش که بطور نسبتاً درسـت توسط رشتـه های بیرونی خط جانبی نشانه گذاری و اندازه گیری می شوند در هر دو ماهی گلدفیش و متلد اسکالپین است.

[ چهارشنبه ۱۵ خرداد۱۳۸۷ ] [ 23:21 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]
سيستم خط جانبي بدن در ماهيان آبهاي عميق :

در ‍ژ‍رفاي كم نور و در نيمه تاريك درياهاي عميق ، ماهيان و ساير موجودات آبزي زندگي كرده و خود را با شرايط تاريك زندگي تطبيق داده اند،عده اي از آنها در شب به مناطق بالاتري از آب حركت كرده و تعدادي براي هميشه د رتاريكي باقي ميمانند و نيز ميهماناني از مناطق روشن آب به مناطق تاريك سفر ميكنند (نهنگها و اختاپوس ).در ماهياني كه در اين مناطق سكني گزيده اند،حس بويايي،شنوايي و درك فاصله توسط خط جانبي بدن بطور چشمگيري رشد و توسعه يافته است.چشم اين موجودات توسعه نيافته و در هنگام بلوغ غالبا غير فعال است.بنابراين بيشتر ماهيان آبهاي عميق براي درك جهان اطرافشان و شكار طعمه به سيستم حسي خط جانبي وابسته اند.اين سيستم حسي در ماهيان تانكهاي ما نيز وجود دارد ولي حس قدرتمندي چون بينايي اجازه ابراز وجود موثر را به اين حس نميدهد .هرچند فاكتورهايي از محيط را توسط آن دريافت و درك ميكنند. سيستم حسي خط جانبي در ماهيان آبهاي عميق،از تنوع و تكامل متفاوتي برخوردار بوده كه متناسب با آن به صاحبش اجازه شكار و زندگي را ميدهد
.
[ یکشنبه ۱ اردیبهشت۱۳۸۷ ] [ 18:11 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]
 

 

 

سيستم خط جانبى

 

در ماهى ها ، خط جانبى يك اندام حسى است كه براى پى بردن به آب اطراف  استفاده مى شود ، و ممكن است جهت يابى جانبى هم ناميده شود . خط جانبى معمولا خط هاى دراز و بى وفقه قابل روئيتى پائين هر طرف ، در نزديك سر پوش آبششى تا بخش اصلى از دم است. گاهى قسمت هايى از اندام جانبى به گيرنده هاى حسى تغيير مى كنند ، اين اندام ها براى پى بردن به تكان هاى الكتريكى مورد استفاده قرار مى گيرند.

 

ممكن است در مهره دارانى شامل كوسه ها به خوبى براى پى بردن به ميدان مغناطيسى استفاده شود . در بيشتر لارو دوزيستان و بعضى از بالغين اين اندام جانبى وجود دارد.

 

گيرنده هايى كه در اين خط وجود دارند نوروماست خوانده مى شوند. هر كدام از گروهى سلول هاى مو دار (مژه دار) تشكيل شده اند ، اين موها كاپولاى ژله مانند بيرون آمده اى را احاطه كرده است ، كه معمولا 10/1 تا 5/1 mm طول دارند. نوروماست ها معمولا در پائين يك چاله يا شيار هستند و به اندازه كافى بلندى دارند كه ديده شوند.

 

Teleosts و elasmobranches معمولا داراى كانال هاى خط جانبى هستند ، نوروماست ها به طور مستقيم در معرض با محيط نيستند ، اما به وسيله وزنه هايى با بيرون در ارتباط هستند. بعلاوه ، ممكن است نوروماست ها منفردا در مكان هاى گوناگون سطح بدن به نظر برسند.

سلول هاى مژه دار در خط جانبى شبيه سلول هاى مودار جايگزين در گوش داخلى مهره داران است ، كه دلالت دارد بر اينكه خط جانبى و بخش گوش داخلى دارارى منشا مشتركى هستند.

 

توسعه سيستم خط جانبى وابسته به شيوه زندگى ماهى است. براى مثال در انواع شناگر فعال تعداد زيادى نوروماست در كانال ها توليد شده تا در سطح ، و خط بيشتر به سمت باله سينه اى متمايل ، و احتمالا براى كاهش صداى توليد شده به وسيله حركت باله است.

 

استفاده سيستم خط جانبى شامل جلوگيرى از برخورد ، جهت يابى مربوط به جريان آب ، و شكاركننده ها است. براى مثال blind cavefish داراى رديفى نوروماست بر روى سرشان هستند ، كه مى توانند براى پى بردن به محل غذا بدون استفاده از بينايى استفاده كنند. و killifish مى توانند موج هاى كوچك كه به وسيله حشرات بر روى سطح آب ايجاد مى شود را حس كنند.

بعضى از سخت پوستان و سفالوپودا هم اندامى شبيه اين دارند.

 

Lateral line

In fish, the lateral line is a sense organ used to detect movement in the surrounding water, making so-called "lateral echolocation" possible. Lateral lines are usually visible as faint lines running lengthwise down each side, from the vicinity of the gill covers to the base of the tail. Sometimes parts of the lateral organ are modified into electroreceptors, organs used to detect electrical impulses. It is possible that vertebrates such as sharks can use these organs to detect magnetic fields as well. Most amphibian larvae and some adults still have a lateral organ.

The receptors in the line, known as neuromasts, each consist of a group of hair cells, whose hairs are surrounded by a protruding jelly-like cupula, typically 1/10 to 1/5 mm long. The neuromasts are usually at the bottom of a pit or groove, which is large enough to be visible. Teleosts and elasmobranchs usually have lateral-line canals, in which the neuromasts are not directly exposed to the environment, but communicate with it via canal pores. Additional neuromasts may appear individually at various locations on the body surface.

The hair cells in the lateral line are similar to the hair cells inside the vertebrate inner ear, indicating that the lateral line and the inner ear share a common origin.

The development of the lateral-line system depends on the fish's mode of life. For instance, active swimming types tend to have more neuromasts in canals than on the surface, and the line will be further away from pectoral fins, presumably to reduce the "noise" generated by fin motion.

Uses of the lateral-line system include collision avoidance, orientation relative to water currents, and predation. For instance, blind cavefish have rows of neuromasts on their heads, which could be used precisely to locate food without the use of sight, and killifish can sense ripples caused by insects struggling on the surface of the water. Experiments with pollack have shown that the lateral line is also an key enabler for schooling behavior.

Some crustaceans and cephalopods have similar organs.

http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

[ دوشنبه ۲۰ اسفند۱۳۸۶ ] [ 23:36 PM ] [ سید مانی سیرنگ ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
با تشکر
سید مانی سیرنگ
موضوعات وب
برچسب ها
لینک های مفید
امکانات وب
  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ